ČLÁNOK
Spoločnosť Slovnaft Benzinol, a. s., Bratislava znižuje základné imanie o 866,053 mil. Sk
8. júla 1998

Spoločnosť Slovnaft Benzinol, a. s., Bratislava znižuje základné imanie o 866,053 mil. Sk. Základný kapitál sa tak znižuje z pôvodných 3,448 mld. Sk na 2,582 mld. Sk. Rozhodlo o tom mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov 12. júna tohto roku. Zároveň vyzvalo veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky do 90 dní „po druhom zverejnení tohto oznámenia na adrese sídla spoločnosti“. Oznámenie o znížení základného imania boli zverejnené v Obchodnom vestníku zo 6. júla 1998. Majoritným akcionárom spoločnosti Slovnaft Benzinol je Slovnaft, a.s., ktorý priamo kontroluje 63,8 % akcií. Zvýšenie podielu z pôvodných 51 % získal Slovnaft začiatkom tohto roka majetkovým vkladom v celkovej výške viac ako 900 mil. Sk. Do vlastníctva Benzinolu pritom prešiel podiel Slovnaftu na Slovenskom produktovode, a.s. (50%), obchodné závody Slovnaftu v Hronskom Beňadiku, Košiciach a v Hornom Hričove a Slovnaft prenajal Benzinolu svoju sieť 105 čerpacích staníc. Zároveň sa zmenilo meno Benzinolu na Slovnaft Benzinol. Slovnaft získal 51-percentný podiel vo vtedajšom Benzinole, a.s., rozhodnutím Fondu národného majetku (FNM) SR z 2. marca 1995. Medzi ďalších akcionárov sa rozhodnutím FNM z decembra 1996 dostali i Slovenská sporiteľňa, a.s. (34 %) a Bena Trade, a.s., Lučenec (12 %). Podľa dostupných informácií predala Slovenská sporiteľňa 4. augusta 1997 30 % akcií dovtedy neznámej spoločnosti Slovbena, a.s., čím sa jej podiel znížil na 4 %. Reštitučný investičný fond vlastní 3%. Rafinérska spoločnosť Slovnaft koncom uplynulého roka vlastnila alebo kontrolovala asi 63 % čerpacích staníc v SR. Pri kúpe 51 % akcií Benzinolu v roku 1995 to bolo 82 %. Podľa podmienok, ktoré stanovil Protimonopolný úrad SR, musí tento podiel do konca roka 2000 klesnúť na 50%. Pokles podielu Slovnaftu spôsobila podľa predstaviteľov spoločnosti značná investičná aktivita konkurenčných distribučných spoločností. Podľa predbežných údajov dosiahol Slovnaft Benzinol za minulý rok zisk pred zdanením vo výške do 500 mil. Sk. V roku 1996 pritom hrubý zisk predstavoval 465,8 mil. Sk. Predaj obchodného tovaru dosiahol v minulom roku 824 405 ton a tržby za tovar predstavovali približne 16,9 mld. Sk. Slovnaft Benzinol a.s. obsluhuje v súčasnosti 312 čerpacích staníc na území SR, z toho 207 vlastných a 105 prenajatých od materskej spoločnosti Slovnaft. Z jeho obratu približne 92 % predstavuje predaj motorových palív, 4 % vykurovacie oleje, 3 % mazivá a jedno percento ostatné tovary.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS