ČLÁNOK
Spoločnosť Prvá strategická vyhlásila ponuku na odkúpenie akcií Chemolaku
31. októbra 1998

Minimálny počet akcií, ktoré chce vyhlasovateľ nadobudnúť, je 250 810 kusov, čo predstavuje 50-percentný podiel na základnom imaní Chemolaku. Prvá strategická ako súčasný vlastník 130 000 akcií Chemolaku, teda 25,92-percentný akcionár, sa zaviazala zaplatiť záujemcom spĺňajúcim podmienky verejného prísľubu 1 000 Sk za jednu akciu. Verejný prísľub platí 30 dní od uverejnenia v tlači. Prvá strategická chce v prípade úspešnosti ponuky presadzovať zvýšenie výkonov a kvality produkcie akciovej spoločnosti Chemolak Smolenice. Prvá a Druhá strategická, ktoré vznikli transformáciou harvardských investičných fondov, spolu vlastnia necelých 30 % Chemolaku. Ďalším významných akcionárom je Penta Brokers, a.s., o.c.p. s 28,52-percentným podielom na majetku Chemolaku, ktorý získala minulý týždeň od spoločnosti Istrofin. K vážnejším rozporom medzi oboma skupinami akcionárov prišlo v súvislosti s mimoriadnym valným zhromaždením (MVZ) Chemolaku, ktoré sa malo konať 20. októbra. Predstavenstvo a dozorná rada podniku však na svojom spoločnom zasadnutí deň pred pripravovaným MVZ rozhodli o zrušení jeho konania. Ako dôvod uviedli skutočnosť, že MVZ bolo zvolané v rozpore s ustanovením paragrafu 181 ods. 1 Obchodného zákonníka. Na programe MVZ bola zmena stanov spoločnosti ako aj odvolanie a voľba členov dozornej rady a predstavenstva. Na žiadosť spoločnosti Istrofin sa bude MVZ Chemolaku konať 30. októbra a na programe je okrem odvolania a voľby členov predstavenstva a dozornej rady aj schválenie nového znenia stanov podniku. K ultimu septembra vykázal Chemolak, a.s., Smolenice hrubý zisk 105,437 mil. Sk. Za rovnaké obdobie minulého roka dosiahla spoločnosť zisk 111,551, medziročne sa teda jeho hodnota znížila o 5,5 %. Hoci podnik eviduje vyše dvojnásobný pokles straty z finančných operácií na 13,815 mil. Sk, zaznamenal aj zníženie prevádzkového zisku. Jeho hodnota sa medziročne znížila o 16,6 % na 119,403 mil. Sk. Výroba Chemolaku dosiahla za deväť mesiacov 1,068 mld. Sk, čo zodpovedá takmer 15-percentnému poklesu. O viac ako 15 % sa následne znížili aj tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb na necelých 1,036 mld. Sk. Cudzie zdroje sa na celkových pasívach podniku podieľajú 45,2 %, v rovnakom období minulého roka to bolo 47,2 %. Naopak, v dôsledku 14,5-percentného rastu objemu bankových úverov na 426,607 mil. Sk sa úverová zaťaženosť spoločnosti zvýšila z minuloročných 40,9 % na 46,5 % v tomto roku. Chemolak eviduje vlastné imanie 916,9 mil. Sk, základné imanie predstavuje 501,62 mil. Sk. Najvyšší podiel na predaji Chemolaku majú farby, laky a riedidlá, firma vyváža približne polovicu svojej produkcie. Za minulý rok dosiahla spoločnosť čistý zisk 60,456 mil. Sk, v predchádzajúcom roku to bolo 77,769 mil. Sk. Čistý zisk na akciu tak klesol o 34,52 Sk na 120,52 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS