ČLÁNOK
Spoločnosť Nomura chcela predĺžiť preklenovací úver Vodohospodárskej výstavbe (VHV), š.p. , ktorý bol splatný 31. decembra 1997.
16. januára 1998

Poprel tak informácie, ktoré sa objavili v dennej tlači a podľa ktorých Nomura odmietla predĺžiť tento preklenovací úver. Podľa J. Bindera o splatení preklenovacieho úveru z prostriedkov získaných z úveru od Slovenskej poisťovne vo výške 60 mil. USD rozhodla vláda SR. Do 31. marca, kedy je splatný preklenovací úver od Slovenskej sporiteľne, plánuje VHV získať syndikovaný úver vo výške 100 mil. USD. Na tento úver prisľúbila vláda SR prevziať štátnu záruku. Bude určený na financovanie dostavby vodných diel Gabčíkovo a Žilina. Podľa J. Bindera je minimálne desať kandidátov na poskytnutie tohto úveru a je otázkou posúdenia výhodnosti podmienok, ktorú ponuku slovenská strana akceptuje. Úročenie úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške londýnskej medzibankovej sadzby LIBOR + 4% nepovažuje J. Binder za príliš vysoké, pretože „ide o slovenské peniaze a tento výnos zostáva na Slovensku.“ V súčasnosti (od roku 1995) čerpá VHV úver od investičnej banky JP Morgan vo výške 5,976 mld. Sk, ktorý je splatný 8. decembra 2000. Je úročený sadzbou LIBOR + 1% v rokoch 1995 – 1997 a LIBOR + 1,25% v ďalších troch rokoch. Začiatkom roka 1997 vydala VHV emisiu dlhopisov v celkovom objeme 200 mil. USD, splatnú v roku 2006 a úročenú 7,25% p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS