ČLÁNOK
“ Spolocnost IBM v spolupráci s Univerzitou Politehnica Bukurešt vytvorila „“Centrum IBM pre e-government““
25. apríla 2003

Spolocnost IBM a Univerzita Politehnica Bukurešt (UPB) spolocne oznamujú, že univerzita vytvorila nové Centrum IBM pre e-government. Centrum sa bude zameriavat na výskumné projekty súvisiace so sprístupnením štátnej správy na internete (e-government) a bude riešit problémy verejného sektora súvisiace s jeho transformáciou.

Nové centrum sa bude nachádzat v laboratóriu Akadémie IBM pre e-biznis na UPB. Jeho vznik je výsledkom dlhodobej spolupráce medzi univerzitou a spolocnostou IBM. Centrum bude využívat skúsenosti, ktoré pedagógovia nazbierali v uplynulých rokoch pocas prevádzkovania Akadémie e-biznisu IBM.

„Vlády na celom svete si uvedomujú výhody, ktoré znamená koncepcia e-governmentu a vykonávajú kroky smerom k internetovým riešeniam. Hladajú vyškolených odborníkov pre projekty súvisiace s touto transformáciou,“ hovorí Carlos Garcia, manažér IBM pre strategické investície a univerzitné programy v regióne CEMA. „Univerzity velmi dobre vedia o zásadných požiadavkách, ktoré tento prechod na internetové riešenia vyžadoval najprv v súkromnom sektore a následne aj vo verejnej správe. Vdaka laboratóriu Akadémie IBM pre e-biznis získala univerzita vynikajúci základ pre výskum orientovaný na verejný sektor.“

Univerzita Politehnica Bukurešt bola jednou z prvých vo východnej Európe, ktoré spustili projekt Akadémie IBM pre e-biznis. Laboratórium IBM je vybavené pracovnými stanicami IBM PC, servermi xSeries a pSeries so systémami Linux a AIX, a vývojárskymi nástrojmi WebSphere a VisualAge. Fakulta automatizácie a výpoctovej techniky pracuje na výskumných projektoch v oblasti e-biznisu od roku 2000. Zostavila tiež osnovy pre špeciálny predmet „e-biznis“, ktorý študentom sprístupnuje špickový hardvér, softvér a znalosti v oblasti e-biznisu od IBM. Cielom výskumu aj vzdelávania je využívanie pokrocilých nástrojov, akými sú napríklad Java, webové servery, XML a Web Services na otvorenej infraštruktúre.

Generálna riaditelka pre stratégiu rumunského Ministerstva pre telekomunikácie a informatiku Diana Voicu, uvádza: „Transformácia na e-government je prioritou pre ktorúkolvek krajinu. Vítame spolocnú aktivitu Univerzity Politehnica Bukurešt a spolocnosti IBM najmä preto, lebo absolventi v našej krajine patria v oblasti informatiky ku špicke. Sú žiadaní vdaka svojmu kvalitnému vzdelaniu a zohrávajú dôležitú úlohu pri technologickom pokroku a našom prenikaní do oblasti e-biznisu, ako aj v dalších krokoch smerom k e-governmentu. Elektronická štátna správa bude slúžit nielen našim obcanom, ale aj rýchlo rastúcej ekonomike.“

Hlavným cielom bukureštskej univerzity je práca na všeobecných riešeniach aktuálnych výskumných problémov.

Prof. Valentin Cristea z UPB hovorí: „Coraz viac ludí závisí od informacných infraštruktúr, ktoré sprístupnujú informácie a umožnujú transakcie 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Vytvára to tlak na štátnu správu, ktorá musí byrokraciu obklopujúcu štátne funkcie pretvorit na niektorú z jednoducho dostupných, všadeprítomných, používatelsky priatelských a nákladovo prijatelných alternatív. Aplikácie pre e-government musia byt zároven bezpecné, co povedie k coraz castejšiemu využívaniu digitálnych certifikátov a technológií verejných klúcov. Ide len o niektoré z oblastí, v ktorých môžeme prispiet svojim podielom.“

Pilotné projekty na báze moderných koncepcií e-biznisu už prebiehajú. Jedným z nich je aplikácia e-petitioner so zvýšeným zabezpecením. Webová stránka e-petitioner rieši otázku petícií, ktoré musí podpísat urcitý pocet obcanov, aby mohli byt zaslané príslušnej verejnej inštitúcii. Univerzita Politehnica Bukurešt vytvorila web na zhromaždovanie podpisov a zjednodušenie práce pre všetkých zainteresovaných. Riešenie je založené na osobných identifikacných císlach. V súcasnosti prebieha vývoj novej verzie, ktorá používa overené podpisy a digitálne certifikáty.

Riaditel IBM pre odbyt softvéru v štátnej správe pre región CEMA doplna: „Nevyhnutnou podmienkou je dôvera v riešenie a jeho technické detaily zabezpecujúce funkcnost, spolahlivost a bezpecnost. Vlády by preto v každej fáze prechodu na systém e-government mali hladat správnych partnerov. So svojím hardvérom, softvérom a službami je IBM práve takýmto spolahlivým partnerom pre vlády a zaujímavým partnerom pre univerzity. Vdaka spojeniu technológií a skúseností IBM s talentom v akademickom svete dokážeme vytvorit nový potenciál na urýchlenie vývoja a tvorbu nových riešení.“

IBM je akceptovaným partnerom vlád a podla IDC aj najväcším dodávatelom informacných riešení pre integrované systémy e-governmentu, ktoré ulahcujú obcanom prístup k štátnej správe. IBM pomáha transformovat vládne organizácie a umožnuje im spoluprácu s ústavnými cinitelmi, dodávatelmi, zamestnancami, aj medzi sebou navzájom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS