ČLÁNOK
Spoločnosť HTM sa kvôli ST obracia na Ústavný súd
7. marca 2000

je v rozpore s článkom 13 Ústavy SR a preto sa 28. februára 2000 obrátila na Krajský súd v Bratislave, aby ho požiadala o iniciovanie príslušného konania na Ústavnom súde SR. Informovali o tom predstavitelia spoločnosti HTM.

„Pokiaľ ústavný súd bude sledovať líniu, ktorú stanovil svojimi predchádzajúcimi nálezmi, je nepochybné, že vyhlási uvedený paragraf za protiústavný. Následne bude možné vyhlásiť konkurz na Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) a po rozšírení počtu senátov Ústavného súdu SR na tri sa očakáva, že lehota konania by nemala prekročiť jeden rok. ST by v takomto prípade zastihol konkurz asi pol roka po ich privatizácii,“ uviedla spoločnosť. Podľa predstaviteľov ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií by mala byť privatizácia ST zavŕšená zrejme v prvom polroku tohto roku.

HTM podala v januári 1996 na súd návrh na dohodovacie konanie voči ST podľa v tom čase platného znenia zákona o konkurze a vyrovnaní. V návrhu spoločnosť uplatnila pohľadávky, ktoré jej údajne vznikli voči ST ako zmluvná pokuta zo zmluvy o vydávaní telefónnych zoznamov z roku 1990 a jej dodatku z roku 1992. ST vo svojom vyjadrení súdu oznámili, že nároky navrhovateľa neuznávajú. Krajský súd v Bratislave v júni 1998 zrušil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava III, ktorý v roku 1996 rozhodol, že medzi štátnym podnikom ST a spoločnosťami HTM Slovakia, s.r.o. a Herold Business Data, s.r.o. neexistuje právny vzťah založený Hospodárskou zmluvou o spolupráci v oblasti vydávania telefónnych zoznamov. Konkurz voči Slovenským telekomunikáciám, š.p., svojím rozhodnutím zastavil Najvyšší súd SR. Posledným krokom HTM bolo podanie na európsky súd v Štrasburgu, ktoré je zamerané proti údajnému protiústavnému postupu štátnych orgánov (Vlády SR, NR SR ako aj Ústavného súdu SR).

Podľa predstaviteľa HTM Ivana Matušíka výška pohľadávky, ktorá v súčasnosti dosahuje 422 mld. Sk, nie je sporná, pretože zmluva o dielo so ST bola podpísaná v dobrej viere. Astronomická čiastka vznikla vďaka sankciám, ktoré boli podľa slov Matušíka stanovené ako 0,5 % dlžnej sumy za každý deň omeškania a po uplynutí štvrťroku ako paušálna čiastka 500 Sk za každý deň omeškania. Po uplynutí ďalšieho obdobia sa sankcia mala zvýšiť pätnásťnásobne za každý deň omeškania. Výsledkom je teda nárast uvedenej sumy geometrickým radom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS