ČLÁNOK
Spoločnosť Herold Tele Media, s.r.o. (HTM) právne korektne zakúpila bývalý podnik Slovenské telekomunikácie (ST), š.p. v dohodovaní.
28. septembra 1998

Najvyšší súd v uznesení zo dňa 3. septembra tohto roka skonštatoval, že uznesenie o zastavení dohodovacieho resp. konkurzného konania voči ST bolo spoločnosti HTM doručené 9. apríla tohto roka a rozhodnutie o odvolaní voči tomuto uzneseniu bolo doručené 24. júla 1998. Obe doručenia boli uskutočnené po 3. apríli 1998, kedy nadobudol účinnosť nález Ústavného súdu SR (ÚS SR), ktorým bol zrušený právny rámec na vydanie rozhodnutia v tomto dohodovacom konaní. Ako poukazuje HTM, v zmysle zákona č. 38/1993 Z.z. uznesenie, ktoré nenadobudlo právoplatnosť pred účinnosťou nálezu ÚS SR, už právoplatnosť ani účinnosť nenadobudne. Z toho podľa HTM vyplýva, že ST sú naďalej v dohodovacom konaní a HTM podnik korektne zakúpila. Okrem toho generálny riaditeľ Peter Valent, ktorého Rada veriteľov odvolala z funkcie, nemá právo podnik ďalej riadiť a aj ďalšie rozhodnutia Rady veriteľov, ktorými boli odsúhlasené zmluvy o predaji podniku, sú právoplatné. Na základe toho HTM vyhlasuje, že akékoľvek disponovanie s majetkom HTM (bývalý ST, š.p. v d.) ako bolo v pondelok avizované na tlačovej besede SDĽ, by bolo protiprávnym zasahovaním do vlastníctva súkromnej spoločnosti a a priori neplatné. Slovenské telekomunikácie prisľúbili stanovisko k týmto vyjadreniam v priebehu budúceho týždňa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS