ČLÁNOK
Spoločnosť Dunajservis Slovensko, s.r.o. sa v doprave vážne angažuje
1. júna 2001

Spoločnosť Dunajservis Slovensko, s.r.o. (DSS) pôsobí v oblasti dopravy od roku 2000. Hlavným cieľom DSS je zabezpečenie konsolidácie odvetvia dopravy, píše sa vo vyhlásení spoločnosti. Už v priebehu roka 2000 DSS realizovala akvizície významných slovenských dopravných spoločností. „Podarilo sa nám získať prekladisko a veľký sklad v prístave Pálenisko (predtým majetok spoločnosti Ferroservis, a.s.). Prejavili sme záujem o najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti kamiónovej dopravy a takisto o najvýznamnejšie aktíva zabezpečujúce skladovanie a prekládku tovarov na celom území Slovenska. Súhrnne plánujeme na akvizičnú činnosť použiť cca 1 mld. Sk.

O našich možnostiach rozvoja a schopnostiach uplatnenia sa v rámci trhového hospodárstva asi najlepšie svedčí skutočnosť, že napriek iba niekoľkomesačným aktivitám sme do konca roka 2000 získali významné aktíva v Bratislave a dôveru bánk, ktoré nám poskytli viac ako 100 mil. Sk zdrojov. V súčasnosti už máme zabezpečené ďalšie zdroje na pokračovanie akvizičných aktivít v odvetví dopravy,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Spoločnosť Dunajservis Slovensko, s.r.o. vznikla dňa 7. septembra 2000 so základným imaním vo výške 41.000.000,- Sk. Konateľom sa stal p. Ladislav Petrežil. Spoločnosť v roku 2000 v rámci svojich akvizícií získala jedno z najväčších prekladísk na území SR. Uvedené prekladisko a sklad sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti SPaP-u. Predmetný areál bol postavený v roku 1994 a do prevádzky uvedený v roku 1995. Celý areál má rozlohu cca 45 000 m2, pričom zastavaná plocha skladu je 28 000 m2. Skladovacia kapacita tohto jedného skladu je porovnateľná so skladovacou kapacitou celého areálu SPaP-u.

Do roku 2000 bolo v areáli preložených cca 11 000 ton tovaru mesačne, pričom od konca roku 2000, kedy areál získala spoločnosť DSS sa priemerný mesačný objem preloženého tovaru pohybuje okolo 30 000 ton tovaru mesačne. Celý areál prenajala spoločnosť DSS spoločnostiam, ktoré v areáli skladu a prekladiska zamestnávajú 70 stálych pracovníkov, ktorí zabezpečujú vykládku a nakládku tovaru, ako aj samostatné špedičné služby.

Tento areál je jedinou konkurenciou SPaP a víťaz OVS bude musieť spolupracovať so spoločnosťou DSS, ktorá vlastní najmodernejší a najväčší skladovací a prekladiskový areál na slovenskom toku Dunaja.

Tieto skutočnosti, ako aj profesionálny záujem o problematiku SPaP-u, resp. vodnej dopravy viedli spoločnosť Penta Group a.s. k tomu, že začiatkom roka 2001 sa stretli zástupcovia týchto spoločnosti a dohodli sa na vzájomnej spolupráci v rámci projektu SPaP. Na jednej strane spoločnosť Penta Group a.s. je jednoznačným finančným investorom, a na druhej strane DSS vlastní skladovacie a prekladiskové kapacity, ktoré sú nevyhnutné na ďalší rozvoj daného odvetvia na území Slovenska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS