ČLÁNOK
Spoločnosť B.O.F. získala rating na novú emisiu dlhopisov
7. septembra 2001

Česká ratingová agentúra ako pridružený člen Moody’s Investors Service udelila spoločnosti B.O.F., a.s. dlhodobý rating na úrovni sk A/Ba. „Z hľadiska slovenského ekonomického prostredia tak bola B.O.F. posúdená ako kvalitný subjekt s nadpriemernou schopnosťou splácať všetky svoje dlhodobé záväzky,“ uviedol pre agentúru SITA námestník generálneho riaditeľa spoločnosti Igor Ďurič.

Ratingová agentúra posúdila aj kvalitu záväzkov vyplývajúcich z novej emisie dlhopisov B.O.F. 04 v objeme 500 mil. Sk, ako aj schopnosť emitenta splniť všetky svoje záväzky plynúce z tejto emisie. Emisii dlhopisov udelila agentúra rating na úrovni sk A/Ba, čím posúdila schopnosť emitenta splatiť záväzky z emisie ako nadpriemernú. „Udelený rating je zároveň prvým ratingom udeleným emisii dlhopisov na Slovensku,“ konštatoval Ďurič.

Celkový objem emisie, ktorú spoločnosť vydá 10. septembra 2001, predstavuje 500 mil. Sk. Dlhopisy emisie budú vystavené na doručiteľa, budú v zaknihovanej podobe a verejne obchodovateľné. Ich menovitá hodnota by mala byť 10 tis. Sk a dátum splatnosti pripadá na 10. septembra 2004. Prvých päť dní sa budú dlhopisy predávať v emisnom kurze 100 %, od šiesteho dňa za cenu zvýšenú o alikvótny úrokový výnos. Dlhopisy budú bez možnosti predčasného splatenia, kupón vo výške 0,5 % p.a. sa bude vyplácať jedenkrát ročne.

„Nižšia menovitá hodnota ponúka možnosť investovania aj pre investorov z radov fyzických osôb ako zaujímavú alternatívu k bankovým vkladom,“ uviedol Ďurič. Finančné prostriedky získané z emisie budú podľa neho použité na financovanie lízingových operácií. Emisia by sa mala sekundárne obchodovať na kótovanom trhu Burzy cenných papierov Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS