ČLÁNOK
Spoločnosť Asset bude emitovať dlhopisy v objeme 200 mil. Sk
28. januára 2001

Softvérová a informačná spoločnosť Asset, a.s. bude emitovať zhruba počas troch rokov od 15. februára tohto roku do 15. januára 2004 dlhopisy v celkovej hodnote 200 mil. Sk. Ich splatnosť sa skončí 15. februára 2006. Dlhopisy bude spoločnosť predávať vybraným investorom formou neverejného predaja za 100 % nominálnej hodnoty, ktorá predstavuje 500 tis. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

Kupónový výnos je pohyblivý a jeho sadzba sa môže meniť raz ročne k 1. januáru, pričom počiatočný úrok je stanovený na 12 %. Kupón sa bude vyplácať štvrťročne, vždy k poslednému dňu príslušného kvartálu. Dlhopisy budú mať zaknihovanú podobu a bude znieť na doručiteľa. Emitent si vyhradzuje právo predčasného splatenia dlhopisu, najskôr však po uplynutí jedného roka od jeho nadobudnutia investorom.

Spoločnosť vznikla v roku 1990. Orientovala sa najmä na implementáciu informačných technológií v bankovníctve. V roku 1999 sa od nej odčlenila Asset Soft, a.s., ktorá sa koncentruje na vývoj, implementáciu a služby v oblasti softvérových systémov. Asset vystupuje hlavne ako systémový integrátor a investičný partner. Firma má svoju pobočku aj v Prahe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS