ČLÁNOK
Spoločné podniky ZSNP a zahraničných partnerov do pol roka
17. februára 1999

Spoločné podniky Závodu SNP (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom a zahraničných partnerov z oblasti automobilového priemyslu by mali vzniknúť do šiestich mesiacov. Informoval o tom generálny riaditeľ ZSNP Jozef Pittner. Cieľom nových spoločných podnikov je zvýšiť podiel finalizácie v ZSNP pri využívaní surovinovej bázy Slovalca. O spoločnom podniku sa rokuje napríklad s Volkswagenom (VW). Partnerom však pravdepodobne nebude závod vo Wolfsburgu, kam teraz smerujú odliatky zo ZSNP, ale bratislavský VW Slovakia.
Akcionári a banky by v tomto roku mali rozhodnúť aj o dlho zvažovanom rozšírení Slovalca, pričom založenie spoločných podnikov nie je podľa J. Pittnera viazané na tento krok. V súčasnosti vlastní ZSNP 80 % akcií spoločnosti Slovalco. Pri rozšírení výroby primárneho hliníka sa počíta s navýšením základného imania Slovalca z vlastných alebo cudzích, predovšetkým zahraničných zdrojov. Pri rozhodovaní sa podľa J. Pittnera zohľadní stav na slovenskom peňažnom trhu.
Slovalco očakáva podľa svojho generálneho riaditeľa Štefana Tesáka v tomto roku zvýšenie fyzického objemu výroby o 15 %. „Pokračovať sa bude v znižovaní nákladov, hoci využitie technológie je už na hranici fyzikálnych zákonov,“ skonštatoval Š. Tesák. Aj napriek recesii v odbyte hliníka a nízkym cenám spoločnosť predpokladá kladný hospodársky výsledok a pozitívny vývoj cash-flow. J. Pittner sa vyjadril aj k otázke privatizácie ZSNP, kde predpokladá návrat k možnosti blízkej pôvodnému privatizačnému projektu. Posilniť by sa tak mal vplyv zamestnancov a Fondu národného majetku SR.
Skupina spoločností ZSNP očakáva za rok 1998 zisk pred zdanením 170 mil. Sk. Hospodárenie spoločností ovplyvnila najmä neustále klesajúca cena hliníka na svetových trhoch, výpadok výroby a predaja pre domáci trh, ako aj negatívna situácia na ruskom trhu. Na koncoročnom hospodárskom výsledku skupiny spoločností ZSNP sa najväčšou mierou podpíše očakávaný zisk dcérskej spoločnosti Slovalco vo výške zhruba 400 mil. Sk a očakávaná strata materskej spoločnosti 490 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS