ČLÁNOK
Spisy o konkurzoch na Horizont a BMG na Najvyššom súde
5. augusta 2002

Priebeh konkurzných konaní na spoločnosti Horizont Slovakia, a.s., a BMG Invest, s.r.o., komplikujú odvolania a námietky zaujatosti. V prípade Horizontu bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu košického Krajského súdu o vyhlásení konkurzu a vznesená aj námietka zaujatosti sudcov. Krajský súd preto odovzdal spis 1. augusta na Najvyšší súd SR, ktorý je v tomto prípade odvolacou inštanciou. Ďalšie námietky zaujatosti sudcov eviduje krajský súd i v prípade BMG Investu, kde konkurz ešte nebol vyhlásený. V kauze tejto firmy sa košickému Krajskému súdu spis už raz z Najvyššieho súdu vrátil, boli však podané nové námietky proti sudkyni, ktorá je momentálne na dovolenke. Súd preto pri zachovaní procesných podmienok odovzdá spis Najvyššiemu súdu až 5. augusta. Agentúru SITA o tom informoval hovorca a podpredseda Krajského súdu v Košiciach Juraj Sopoliga.

Uviedol tiež, že na ich súd bolo podaných zatiaľ 49 tis. prihlášok veriteľov spoločnosti Horizont Slovakia, z ktorých súd stihol zaevidovať 15 tis. Veritelia si môžu pohľadávky voči tejto nebankovej firme prihlasovať až do prieskumného pojednávania, ktorého termín vzhľadom na námietky a odvolania nemožno ešte určiť. Sopoliga zároveň zopakoval, že súd zatiaľ nevyhlásil konkurz na BMG Invest, preto je zbytočné prihlasovať si pohľadávky voči tejto spoločnosti na krajskom súde. Prípadný správca konkurznej podstaty by totiž na takéto prihlášky v budúcnosti neprihliadal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS