ČLÁNOK
Spišská Nová Ves má ako prvé mesto ratingové hodnotenie
23. mája 2001

Ratingová agentúra CRA Rating Agency, a.s. udelila mestu Spišská Nová Ves dlhodobý medzinárodný rating Ba, lokálny rating skAa- a krátkodobý rating skP-1 so stabilným výhľadom. Dlhodobý medzinárodný rating na úrovni Ba je len o jeden stupeň nižší ako je hodnotenie Slovenskej republiky.

„Dlhodobý lokálny rating na úrovni skAa- a krátkodobý rating na úrovni skP-1 radí mesto Spišská Nová Ves medzi veľmi kvalitné subjekty s vysokou schopnosťou splácať svoje záväzky. Je to najvyššie možné hodnotenie,“ uviedol na utorkovom slávnostnom vyhlásení ratingu analytik CRA Miroslav Kňažko. Rating mesta si podľa primátora Karola Mitríka vyžiadala skutočnosť, že mesto je zapojené do viacerých medzinárodných grantových projektov, z ktorých mnohé požadovali i takéto ohodnotenie. Hodnotenie by malo podľa neho priniesť mestu lepšiu pozíciu pri vybavovaní úverov či získavaní investorov.

Agentúra CRA spolupracuje so svetovou ratingovou spoločnosťou Moody’s Investors Service. Ratingové hodnotenie mesta sa bude každoročne prehodnocovať. V prípade mimoriadnych udalostí, ktorou môže byť i príchod zahraničného investora do regiónu, sa rating prehodnotí aj skôr. Mesto Spišská Nová Ves je prvým mestom na Slovensku, ktoré CRA hodnotila. O hodnotenie už prejavili záujem aj ďalšie mestá na Slovensku.

Za najväčšie negatíva a riziká Spišskej Novej Vsi považuje M. Kňažko nedostatočnú infraštruktúru a vysokú nezamestnanosť. Nevýhodou mesta je skutočnosť, že leží mimo hlavného cestného ťahu. Zlepšenie tejto situácie by mohlo nastať po dobudovaní diaľnice D1. Napriek tomu, že mesto má výrazne priemyselný charakter, všeobecný útlm v ťažobnom priemysle a problémy väčšiny strojárskych podnikov sa podpisujú pod vysokú nezamestnanosť v meste i okrese Spišská Nová Ves.

Doterajšie hospodárenie mesta hodnotí CRA ako dobré, bez vážnejších problémov. V sledovanom období v rokoch 1996 až 2000 vykázalo mesto prebytok hospodárenia vo výške 34,4 mil. Sk. V tomto období však čerpalo aj cudzie zdroje v objeme 136,8 mil. Sk. Ku koncu roka 2000 malo mesto len jeden úver vo výške 1,45 mil. eur, ktorý použilo na reštrukturalizáciu menej výhodných krátkodobých úverov. Splatnosť úveru je desať rokov. Na splácanie mesto ročne vynaloží v priemere 12,8 mil. Sk, čo predstavuje približne 10 % rozpočtu.

CRA odporučila mestu premeniť úver do korún, pretože z dlhodobého hľadiska môže byť nevýhodný. Spišská Nová Ves by najbližších päť rokov nemala podľa analýzy čerpať nový úver. Výnimkou by mohli byť len úvery čerpané zo štátnych fondov s dlhodobou splatnosťou a nízkym úročením.

Bez započítania cudzích zdrojov by celkové výdavky mesta prevyšovali príjmy o 102,4 mil. Sk. Z hľadiska štruktúry dosahovali investičné výdavky 20 až 40 % a neinvestičné 60 až 80 % celkových výdavkov mesta. Neistotu do hospodárenia mesta môže priniesť pripravovaná reforma verejnej správy. Tá súvisí hlavne s vnútorným dlhom na majetku, ktorý vznikol v dôsledku nedostatočnej údržby. Ide najmä o zariadenia škôl, zdravotníctva, sociálnych vecí, či vodovodov a kanalizácií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS