ČLÁNOK
SPF už podpísal zmluvu o predaji 10 % akcií RIF
12. decembra 2001

Združenie spoločností J&T Banka, a.s., Prvá Penzijná správcovská spoločnosť a The Brookdale Group LLC už podpísalo so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) zmluvu o kúpe 10-percentného balíka akcií Reštitučného investičného fondu (RIF). Agentúru SITA o tom informoval predseda predstavenstva J&T Asset Management Boris Procik. Združenie tak potvrdilo kúpu 218 700 akcií pri cene 780 Sk za kus.

Podľa informácií Strediska cenných papierov SR už združenie získalo 28,59-percentný podiel akcií RIF od Fondu národného majetku. Akcie boli z fondu prevedené na účet J&T Securities, a.s., o.c.p., pričom platba sa uskutočnila vo štvrtok minulý týždeň. Kúpna cena za 625 271 kusov akcií, čo je 28,59 % RIF, predstavuje 507 094 781 Sk, teda 811 Sk za akciu. Zároveň sa však v pondelok na Burze cenných papierov v Bratislave uzavrel priamy obchod, v rámci ktorého sa pri cene 811 Sk za akciu previedlo 218 478 akcií RIF. Tento balík reprezentuje 10 % základného imania RIF.

Keďže združenie získa v RIF viac ako 30 % akcií, bude musieť vyhlásiť verejný prísľub na odkúpenie akcií od minoritných akcionárov. Obidva podiely združenie získalo na základe víťazstva vo výberových konaniach. FNM ostal po predaji v RIF 13,63-percentný podiel akcií. SPF po predaji uvedeného balíka akcií ostane vo fonde 5,65-percentný podiel.

V majetku RIF sa nachádza 4 175 685 kusov akcií 409 akciových spoločností a 10 emisií dlhopisov. Základné imanie RIF je 2,187 mld. Sk, pričom spoločnosť emitovala 2,187 mil. kusov akcií na doručiteľa. Podľa zákona o kolektívnom investovaní je RIF do 31. decembra 2005 povinný rozhodnúť o premene na podielový fond, alebo zrušiť sa likvidáciou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS