ČLÁNOK
SPaP vlani s predbežným ziskom 27,2 mil. Sk
29. januára 2002

Akciová spoločnosť Slovenská plavba a prístavy (SPaP) dosiahla vlani predbežný neauditovaný zisk vo výške 27,2 mil. Sk pri celkových výnosoch 1,538 mld. Sk a nákladoch 1,511 mld. Sk. Minuloročný plán predpokladal vytvorenie zisku po zdanení vo výške 20 mil. Sk. „Aj napriek tomu, že výsledky spoločnosti sú len predbežné a nastanú ešte určité úpravy, predpokladáme, že stanovený plán sa podarí splniť,“ pre agentúru SITA to uviedol finančný riaditeľ SPaP Milan Brindzík.

Ako dodal, prvý záujemca o privatizáciu SPaP začal v pondelok vykonávať hĺbkový audit spoločnosti. Na jeho vykonanie má tri dni. Záujem o vykonanie auditu v SPaP prejavilo do 24. januára u poradcu pri privatizácii SPaP, ktorým je firma Minpar Investment, šesť spoločností. FNM vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na predaj 86,99 % základného imania podniku 2. januára. Záujemcovia by mali ponuky osobne odovzdať na fonde do 4. marca 2002. Ponuky do súťaže by mali okrem iného obsahovať aj výšku ponúkanej ceny vyjadrenú v USD, podnikateľský zámer a doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 10 mil. Sk.

Prezídium FNM odhlasovalo 7. júna 2001 na odporúčanie Výkonného výboru FNM a vlády zrušenie pôvodného tendra na predaj akcií SPaP. Jeho víťazom sa mala stať firma Dunajservis Slovensko, s.r.o. Za 2 214 218 kusov akcií SPaP, čo predstavuje 86,99-percentný podiel, mal víťaz zaplatiť 311 mil. Sk. So spoločnosťou Dunajservis Slovensko spolupracovala ako finančný investor a poradca firma Penta Group. Niektorí členovia vlády považovali podmienky pôvodnej súťaže za nedostatočne precizované. Ministerke financií Brigite Schmögnerovej medzi nimi napríklad chýbal záväzok investora zachovať činnosť prístavu.

Základné imanie SPaP je 2,545 mld. Sk. Hospodársky výsledok firmy v roku 2000 dosiahol 15,1 mil. Sk. V roku 2002 spoločnosť SPaP svoj zisk odhaduje na 75 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS