ČLÁNOK
S&P zvýšila ratingy VÚB a Tatra Banky, výhľad stabilný
26. septembra 2003

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services zvýšila ratingové hodnotenie dlhodobých záväzkov a depozitných certifikátov banky Tatra Banka na BBB- z úrovne BB+ a banky Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) na BB+ z úrovne BB. Ratingový výhľad je stabilný. Podľa hovorcu Tatra Banky Romana Začku je Tatra banka v súčasnosti prvou a jedinou bankou na Slovensku, ktorej táto ratingová agentúra udelila investičný rating na úrovni BBB-. Zároveň Standard & Poor’s zvýšila rating krátkodobých záväzkov a depozitných certifikátov pre Tatra Banku na A-3 z úrovne B, pričom v prípade VÚB tento rating potvrdila na úrovni B.

Svoje rozhodnutie zdôvodnila agentúra priaznivým vplyvom posilňovania slovenskej ekonomiky na bankový sektor, udržaním solídnej pozície oboch bánk na trhu, dobrými finančnými výsledkami bánk a pokračujúcimi výhodami, ktoré vyplývajú z diverzifikácie aktivít. V prípade VÚB oceňuje agentúra aj súčasnú reštrukturalizáciu. Ratingy berú do úvahy aj pokračujúcu podporu a angažovanosť zo strany strategických akcionárov oboch slovenských bánk, ako aj ďalšie ekonomické výhody, ktoré vyplynú zo vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ) v roku 2004. VÚB a Tatra Banka spolu so Slovenskou sporiteľňou dominujú v slovenskom bankovom sektore, pričom na celkových aktívach sa podieľajú približne 60 percentami.

Na druhej strane na ratingy nepriaznivo vplývajú také faktory, ako napríklad nadmerné ekonomické a priemyselné riziká, ktoré zasahujú slovenský bankový sektor, tvrdšia konkurencia a zvlášť v prípade VÚB vplyvy na výnosy z utlmeného rastu úverov pre kvalitných klientov. „Budúce zvyšovanie ratingov oboch bánk závisí od schopnosti týchto inštitúcií využiť potenciálne výhody zo zlepšovania stavu slovenskej ekonomiky a zároveň si udržať konzervatívne procedúry v rámci riadenia rizika a zachovať si solídne finančné profily. Na druhej strane môžu nastať negatívne rozhodnutia o ratingoch, ak prípadný útlm ekonomiky zasiahne finančnú silu bánk a ak strategickí akcionári nebudú schopní včas poskytnúť finančnú podporu,“ oznámila agentúra S&P.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS