ČLÁNOK
S&P zvýšila rating Slovenskej sporiteľne
13. februára 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor´s (S&P) zvýšila rating Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) na BBpi z Bpi. Zvýšenie ratingového hodnotenia zohľadňuje skutočnosť, že ratingová agentúra preskúmala úverové riziká v rámci SLSP a uznala ich za „dobre chránené“. „Zvýšenie ratingu tiež zohľadňuje nových vlastníkov banky a ich podporu, a vzhľadom na dôležitosť SLSP pre slovenský bankový systém tiež silnú podporu štátu,“ uviedla agentúra.

Agentúra zároveň potvrdila rating Českej sporiteľne na úrovni BB v prípade dlhodobých a B v prípade krátkodobých úverových aktivít. Ratingový výhľad ČS zostáva stabilný. Majoritný vlastník ČS a SLSP, ktorým je rakúska Erste Bank, sa zároveň dostal z CreditWatch ratingovej agentúry, kam bol zaradený 22. decembra minulého roku. Zaradenie na watchlist bolo vtedy dôsledkom obáv agentúry z kvality úverov novonadobudnutej SLSP, obmedzenej kapacity manažmentu Erste a jej slabého kapitálu. S&P zároveň v pondelok potvrdila rating krátkodobých záväzkov Erste na úrovni A-2.

S&P za dôvody zvýšenia hodnotenia SLSP označila tiež skutočnosť, že Erste bude schopná využiť v prípade rozvoja tejto najväčšej slovenskej banky skúsenosti, ktoré získala pri preberaní ČS. „Ďalšími pozitívnymi faktormi sú vhodné doplnenie stratégie Erste zamerania na oblasť sporiteľníctva, široká retailová zákaznícka báza SLSP a plány nového vlastníka na reštrukturalizáciu banky,“ skonštatovala agentúra. Na druhej strane medzi faktory limitujúce rating Erste označila obmedzené zisky v krátko- a strednodobom horizonte, ktorými SLSP prispeje v rámci celej skupiny, reštrukturalizačné náklady a potreba zvýšenia schopností pracovníkov banky. „A napokon, SLSP pracuje v pomerne krehkom, aj keď zlepšujúcom sa ekonomickom prostredí,“ dodala agentúra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS