ČLÁNOK
S&P zvýšila rating Slovenska na BBB
20. decembra 2002

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) zvýšila rating dlhodobých devízových záväzkov Slovenskej republiky na BBB z úrovne BBB-. Zároveň potvrdila všetky ostatné ratingy krajiny. Výhľad ratingu devízových záväzkov je pozitívny. Agentúra o tom informovala vo štvrtok.

„Zvýšenie ratingu odzrkadľuje konzistentnú a v súčasnosti uskutočňovanú implementáciu tzv. acquis communautaire, teda komunitárneho práva Európskej únie (EÚ), pokles čistého dlhu všeobecnej vlády, zredukované kontingentné záväzky a pokrok v rámci medzinárodnej integrácie krajiny,“ uviedla agentúra S&P. Prípravy na vstup do EÚ slúžili ako kotva pre reformy, ktoré posilnili hospodársku štruktúru SR a rastové perspektívy.

Pozitívny ratingový výhľad v prípade devízových záväzkov SR odzrkadľuje očakávania agentúry, že nová slovenská vláda bude naďalej presadzovať ekonomické a fiškálne reformy aj napriek politickým problémom a opozícii rôznych záujmových skupín. Priaznivé ratingy záväzkov v domácej mene odzrkadľujú vplyv vlády na monetárne záležitosti a jej vplyv v rámci vyberania daní. Výhľad ratingov záväzkov v domácej mene ostáva stabilný, pretože vplyv slovenských autorít v oblasti vyberania daní a monetárnych záležitostí sa postupne zredukuje, keď krajina vstúpi do EÚ a následne do eurozóny. Agentúra S&P uviedla, že rázna redukcia deficitov rozpočtu a bežného účtu, sprevádzaná pokračujúcimi ekonomickými reformami v hlavných sektoroch hospodárstva, podporí zlepšenie úverovej pozície Slovenska z krátkodobého až strednodobého hľadiska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS