ČLÁNOK
S&P zvýšila rating firmy EuroTel Bratislava na BB-
16. mája 2003

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) zvýšila rating slovenského mobilného operátora EuroTel Bratislava, a.s. pre dlhodobé korporatívne úvery na BB- z predchádzajúcej úrovne B+. Zvýšenie odzrkadluje zlepšenie v rámci prevádzkovej a financnej situácie spolocnosti EuroTel. Ratingový výhlad je pozitívny.

„Zvýšenie ratingu odzrkadluje pokracujúci solídny vývoj prevádzky spolocnosti EuroTel, zlepšenie v rámci úverových ukazovatelov, ako aj ocakávanie, že od roku 2003 bude firma vytvárat pozitívny volný prevádzkový cash flow,“ oznámil analytik agentúry Standard & Poor’s Michael O’Brien. „Okrem toho bola spolocnost EuroTel úspešná pri obrane svojej relatívne silnej trhovej pozície a svojho 42,6-percentného podielu na slovenskom trhu mobilných telekomunikácií, na ktorom sú zatial iba dvaja hráci.

Podporným faktorom pre zvýšenie ratingu boli aj vplyvy zlepšenia v rámci slovenskej ekonomiky, zvýšenia kúpnej sily slovenských zákazníkov, ako aj vplyv posilnenia slovenskej koruny, ktorý umožnil firme platit menej za nákup zariadení. EuroTel však ostáva zranitelný voci kurzovým rizikám pri svojich dlhopisoch v hodnote 183 mil. USD, ktorých splatnost vyprší v roku 2007. Až 76 % z celkového poctu 1,3 mil. zákazníkov operátora využíva predplatené služby, kvôli comu je EuroTel vystavený riziku odlivu klientov. Ocakáva sa, že spolocnost bude pokracovat vo svojich snahách preorientovat svojich klientov z predplatených služieb na fakturované služby (postpaid), aby sa riziko odlivu eliminovalo.

Standard & Poor’s ocakáva, že konkurencia v SR bude aj nadalej daná kvalitou služieb, inovatívnymi tarifnými plánmi a službami s pridanou hodnotou. Hoci sa ocakáva pokracovanie konkurencných tlakov zo strany spolocnosti Orange Slovensko, a.s., štruktúra slovenského trhu mobilnej komunikácie s dvoma hrácmi povzbudzuje racionálnu konkurenciu. Orange Slovensko je vodcom na trhu s dcérou spolocnosti Orange S. A. Vzhladom na 57-percentnú mieru mobilnej penetrácie k 31. marcu 2003, po výraznom spomalení rastu poctu zákazníkov, považuje agentúra Standard & Poor’s za menej pravdepodobné, že na slovenskom trhu mobilnej komunikácie bude tretí hrác, co zmenšuje riziko zintenzívnovania cenovej konkurencie a zvyšovania odlivu klientov.

„Standard & Poor’s ocakáva, že konkurencia bude aj nadalej racionálna, a že EuroTel si udrží svoju silnú trhovú pozíciu a vysoké miery prevádzkovej efektívnosti. Toto umožní firme EuroTel vytvárat stabilný volný prevádzkový cash flow a udržat si prijatelné úrovne likvidity a refinancného rizika. Ratingy tiež uvažujú s tým, že spolocnost si zachová rozumnú financnú politiku,“ povedal O’Brien.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS