ČLÁNOK
SP upísala celú emisiu akcií IRB
11. júna 1998

Základné imanie banky sa tak zvýši na 3 mld. Sk. Cieľom emisie je posilnenie kapitálovej vybavenosti banky, ktorá je od 19. decembra 1997 pod nútenou správou Národnej banky Slovenska (NBS). Agentúre SITA to potvrdili zdroje z NBS aj IRB. Záujem SP o riešenie situácie v IRB bol podľa aprílového vyjadrenia prezidentky poisťovne Edity Bukovskej daný najmä faktom, že SP je jedným z najväčších veriteľov IRB. Pohľadávky Slovenskej poisťovne voči IRB podľa jej slov dosiahli zhruba 4 mld. Sk. SP dnes upísaním 2 mil. kusov akcií získala 66,67 % IRB. Podiely doterajších najväčších akcionárov sa znížia z 34 % na 11,34 % v prípade Fondu národného majetku SR (FNM) a z 15 % na 5 % v prípade VSŽ Holding Košice. Reálna kontrola doterajších akcionárov v IRB je však vyššia, keďže obaja vlastnia podiely v SP. Majoritným akcionárom v SP je totiž FNM SR s 50,5 % akcií a približne 20 % akcií SP vlastní VSŽ Holding Košice. Pri dnešnom úpise nebolo na základe rozhodnutia akcionárov IRB uplatnené predkupné právo doterajších akcionárov. Upisovateľ bol podľa zverejnených pokynov povinný zabezpečiť, aby emitent najneskôr v utorok (v posledný pracovný deň pred dňom upisovania akcií) dostal na účet emisie vedený v IRB 100 % menovitej hodnoty upisovaných akcií. O upisovaní 2 mil. kusov akcií IRB v nominálnej hodnote 1 000 Sk rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie banky, ktoré sa uskutočnilo 29. apríla. Rozhodnutiu o upisovaní akcií predchádzal súhlas NBS so zvyšovaním základného imania IRB a súhlas Ministerstva financií SR. IRB je už takmer šesť mesiacov pod nútenou správou NBS. Dôvodom jej zavedenia bol nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky banky. Za minulý rok dosiahla IRB stratu 3,25 mld. Sk, pričom v prvom štvrťroku to bola strata ďalších 533 mil. Sk. SP dosiahla za minulý rok čistý zisk 307,493 mil. Sk, z čoho sa 150 mil. Sk použilo na výplatu dividend (100 Sk na akciu). Základné imanie SP predstavuje 1,5 mld. Sk. Je najväčšou univerzálnou poisťovňou v SR, jej podiel na poisťovacom trhu predstavuje viac ako 60 %. Akcie IRB bude Slovenská poisťovňa evidovať ako jednu z kapitálových investícií v rámci jej rezervného fondu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS