ČLÁNOK
S&P udelila eurobondom cestného fondu rating BB+
20. septembra 1999

Hodnotenie je zhodné s ratingom záväzkov Slovenskej republiky denominovaných v zahraničnej mene, pretože záväzky fondu sú bezpodmienečne garantované štátom.

Štátny fond cestného hospodárstva bol vytvorený v roku 1994 k zhromažďovaniu prostriedkov na stavbu, údržbu a rekonštrukciu slovenských ciest a diaľnic. Príjmy z eurobondu, ktorý fond vydal tento mesiac na medzinárodných trhoch, budú použité pri dokončovaní rozostavaných diaľnic.

Ako ďalej uviedla S&P vo svojom vyhlásení, fond získáva podstatnú časť svojich príjmov z daní a poplatkov súvisiacich s cestnou dopravou v Slovenskej republike. Fond na tento rok ráta s príjmami vo výške 17 mld. Sk, čo by malo bez problémov pokryť tohoročné výdavky. V minulom roku plánované príjmy fondu totiž predstavovali iba 17,4 mil. Sk. Fond si tiež požičiava na domácich a zahraničných trhoch. K augustu tohto roku mal fond nesplatené záväzky vo výške 28,7 mld. Sk.

Súčasný rating Slovenska je podľa S&P podporovaný zlepšeným politickým prostredím, nízkym celkovým vládnym dlhom a hospodárskym potenciálom krajiny. Obmedzovaný je naopak pochybnosťami o schopnosti vlády uskutočniť štrukturálne reformy, krehkou externou pozíciou a slabým bankovým systémom. Slovensko má v súčasnosti rating korunových záväzkov BBB+ s negatívnym výhľadom a rating devízových záväzkov BB+ rovnako s negatívnym výhľadom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS