ČLÁNOK
SP pokračuje v redukcii portfólia finančných investícií
4. marca 2001

Slovenská poisťovňa, a.s. (SP) oznámila svoj zámer odpredať na základe verejnej ponuky ďalšie finančné investície zo svojho portfólia. Najvýznamnejším je predaj 75 627 akcií spoločnosti PV Invest, a.s., bývalého Investičného fondu Regiónfond SP. Ide o akcie na doručiteľa s nominálnou hodnotou 1000 Sk. Predstavuje to celý 19,92-percentný podiel poisťovne na základnom imaní spoločnosti. Konečným termínom na doručenie záväzných ponúk na odkúpenie ponúkaných investícií je 12. marec. Výsledok výberového konania bude známy do 20. apríla. Vyplýva to z údajov zverejnených Slovenskou poisťovňou.

Poisťovňa ponúka na predaj tiež 50 610 ks akcií spoločnosti IF Karpaty, a.s. v likvidácii, ktorý predstavuje 14,27 % jej základného imania. Aj tieto akcie majú podobu akcií na doručiteľa a menovitú hodnotu 1000 Sk. Poisťovňa zároveň predáva 3 000 dlhopisov spoločnosti ZŤS Sabinov, a.s. v nominálnej hodnote 10 000 Sk a podielové listy uzavretých podielových fondov Všeobecnej investičnej spoločnosti. V celkovom počte 5 531 kusov predáva poisťovňa podielové listy fondu Real s nominálnou hodnotou 2000 Sk a 37 tis. podielových listov Fondu 5-ročného kapitálového rastu v nominálnej hodnote 1000 Sk.

SP týmto krokom pokračuje vo svojej stratégii zníženia počtu majetkových účastí a reštrukturalizácie investičného portfólia. Dôležitou zmenou by mal byť v tomto roku predaj podielu v Istrobanke, kde SP počíta s poklesom majetkového podielu zo 72 % na 34 %, pričom v dlhšom horizonte pripúšťa pokles až na 10 %. V priebehu tohto roka by mal počet majetkových účastí poisťovne klesnúť zo súčasných 40 o 8 až 10 podielov.

V minulom roku predala SP celkove 5 podielov v spoločnostiach s účtovnou hodnotou 1,41 mld. Sk za 1,48 mld. Sk, čo jej prinieslo zisk 70 mil. Sk. Okrem podielov v Poľnobanke a spoločnosti Kabel Plus predala aj svoj podiel v spoločnostiach Istroinvest, i.s., a.s., Car Shop, a.s. a Leasing SP 3A, a.s. V súčasnosti sú v záverečnej fáze predaje účasti v spoločnostiach Česká gumárenská, a.s., Finop, a.s. a ČSOB, a.s.

Slovenská poisťovňa je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. V súčasnosti začína proces jej privatizácie a realizuje sa tender na výber privatizačného poradcu. Záväzné ponuky by mali záujemcovia predložiť do 5. marca.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS