ČLÁNOK
SP chce získať akcie IRB
20. júla 1998

Vo verejnom prísľube sa zaväzuje vyplatiť právnickým a fyzickým osobám, ktorí splnia podmienky určené vo verejnom prísľube, odmenu 60 Sk za akciu. Podľa podmienok verejného prísľubu chce poisťovňa získať minimálne 2 000 000 akcií, teda 66,6-percentný podiel na základnom imaní IRB. Doteraz nemá vyhlasovateľ verejného prísľubu – SP podiel na základnom imaní. V prípade úspešnej verejnej ponuky zabezpečí vypisovateľ realizáciu ozdravného procesu banky. SP sa už 10. júna zúčastnila navyšovania základného imania IRB v nútenej správe, pričom upísala celý ponúkaný balík akcií v hodnote 2 mld. Sk. Ako však vyplýva zo zákona o cenných papieroch, mala SP povinnosť vypísať verejný prísľub najneskôr do okamihu, keď boli na jej účet Stredisku cenných papierov (SCP) SR pripísané akcie IRB. V prípade nedodržania tohto termínu môže byť penalizovaná až do výšky 10 mil. Sk, pričom pokutu možno udeliť opakovane. Povinnosť vypísať verejný prísľub pritom nezaniká ani po uložení pokuty. Ak by SP nevypísala verejný prísľub a nedodržala tak jednotlivé ustanovenie zákona, mohli sa akcionári obrátiť na súd. Ten mohol pozastaviť výkon vlastníckych práv spojených s akciami, ktoré majiteľ nadobudol bez vypísania verejného prísľubu ak ich počet prevyšuje 30 % akcií jedného verejne obchodovateľného emitenta. SP má okrem toho majetkové účasti v 7 bankách, pričom v Istrobanke, a.s., vlastní rozhodujúci podiel 72 %. Poisťovňa má tiež majetkové účasti v piatich hoteloch, v niektorých tlačových médiách, rozhlase a káblovej televízii. Oblasť leasingu je zastúpená spoločnosťou ARS Slovakia zameriavajúcou sa na leasing technologických celkov. Podstatnú účasť má vo Vzájomnej zdravotnej poisťovni Dôvera. SP je tiež akcionárom Burzy cenných papierov Bratislava. Spoločnosť SP vznikla 1. novembra 1991 transformáciou štátneho podniku Slovenská štátna poisťovňa na akciovú spoločnosť SP. Za minulý rok dosiahla čistý zisk 307,493 mil. Sk, z čoho sa 150 mil. Sk použilo na výplatu dividend (100 Sk na akciu). Medziročne zisk poklesol o takmer 32 mil. Sk. Bilančná suma poisťovne dosiahla vlani výšku 30,9 mld. Sk, technické rezervy predstavovali 24,9 mld. Sk. Je najväčšou komerčnou univerzálnou poisťovňou v SR, jej podiel na slovenskom poisťovacom trhu predstavoval ku koncu minulého roka 62,7 %. V súčasnosti je najväčším akcionárom Slovenskej poisťovne FNM SR, ktorý kontroluje 50,55 % akcií. VSŽ Holding kontroluje zhruba 20 %, pričom celkovo vlastnia podniky 37,48 %, banky 7,85 % a individuálni vlastníci 4,12 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS