ČLÁNOK
SP bude rokovať o predaji podielu v Poľnobanke s BAWAG
6. marca 2000

Prvé rokovanie SP so spoločnosťou BAWAG o predaji tohto podielu v Poľnobanke sa uskutoční v priebehu budúceho týždňa. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SP Lucia Bombošová. Toto rozhodnutie vyplýva z odporúčania spoločnosti PriceWaterhouseCoopers, ktorá bola konzultačnou a poradenskou firmou SP v priebehu tendra.
Podľa L. Bombošovej vytvorila SP tím odborných pracovníkov, ktorí budú v spolupráci so spoločnosťou PriceWaterhouseCoopers zabezpečovať realizáciu predaja uvedeného podielu. „Súbežne sa bude rokovať aj o kapitálovom posilnení Poľnobanky formou navýšenia základného imania zo strany nového strategického investora,“ uviedla L. Bombošová. Ako ďalej povedala, SP bude o priebehu predaja svojho podielu v Poľnobanke informovať až po ukončení rokovaní so spoločnosťou BAWAG, pretože tieto informácie sú predmetom obchodného tajomstva.
SP požiadala začiatkom februára o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia v Poľnobanke. Ako vtedy informovala L. Bombošová, hlavným cieľom valného zhromaždenia je schváliť navýšenie základného imania v Poľnobanke, aby tak posilnila svoju kapitálovú pozíciu. Navyšovanie základného imania v Poľnobanke sa má uskutočniť v dvoch fázach. Na prvej z nich sa má zúčastniť SP, aby zvýšila majetkový podiel v banke za účelom vyššieho výnosu z predaja akcií Poľnobanky. Druhá fáza navyšovania základného imania by mala byť už v réžii strategického investora.
Medzinárodný tender na odpredaj svojej majetkovej účasti v Poľnobanke vyhlásila SP začiatkom decembra minulého roka. Na realizáciu medzinárodného tendra bola vybraná konzultačná a poradenská spoločnosť PriceWaterhouseCoopers, ktorá zabezpečovala jeho priebeh. V tendri prejavilo o kúpu podielu v Poľnobanke záujem viacero investorov, pričom do užšieho výberu, na tzv. short list, sa dostalo šesť záujemcov. Vo všetkých prípadoch išlo o zahraničné komerčné banky. Vyhodnotenie medzinárodného tendra prebehlo v zmysle schváleného harmonogramu k 29. februáru tohto roka.
Slovenská poisťovňa je majoritný akcionár Poľnobanky s 31,91-percentným podielom na základnom imaní. Okrem nej sa v akcionárskej štruktúre banky nachádza aj Európska banka pre obnovu a rozvoj s 20-percentným podielom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS