ČLÁNOK
SOPK žiada zlepšenie daňového systému
3. októbra 2000

Za strategické ciele transformačných krokov, ktoré by vláda SR mala prijať, považuje predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) zdokonalenie daňového rámca pre podporu podnikania a nové koncipovanie hospodárskej politiky. Tá by mala zahŕňať negociačné pozície pre vstup do EÚ, no zároveň zohľadniť aj prechodné obdobie trhového prostredia SR.

Po pozitívnych opatreniach v rámci reštrukturalizácie bankového sektora odporúča prijať SOPK kabinetu podobné kroky aj na ozdravenie podnikovej sféry. Osobitne je potrebné posilniť inštitucionálne zabezpečenie, napríklad konkurzné súdy, či kapacity v oblasti správy konkurznej podstaty. O výsledkoch zasadania predstavenstva SOPK v Trenčianskych Tepliciach agentúru SITA informoval tlačový tajomník komory Andrej Javorský.

Predstavenstvo komory skonštatovalo, že počas dvoch rokov od volieb sa podarilo vytvoriť základné predpoklady na stabilizáciu makroekonomicky, dosiahnuť zníženie úrokových sadzieb a udržať primeraný vývoj jadrovej inflácie. Pozitívne hodnotí tiež prijatie Slovenska do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a naštartovanie negociačného procesu pre vstup Slovenska do EÚ. SOPK je rovnako spokojná s krokmi vlády v oblasti zlepšenia právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií.

Na druhej strane však SOPK kritizuje vládu za zlyhanie deklarovanej podpory zahraničného obchodu. Okrem ustavičných inštitucionálnych zmien vidí príčiny aj v chýbajúcom systémovom zabezpečení proexportne zameraných výrobných programov. Vláda by mala podporiť aj realizáciu infraštruktúrnych projektov, aby prilákala vo väčšej miere zahraničný kapitál.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS