ČLÁNOK
SOPK považuje zavedenie jednotnej DPH za predcasné
24. februára 2003

Zjednotenie základnej a zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) od budúceho roka považuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) za predcasné. Ako na piatkovej tlacovej besede pri hodnotení hospodárskej situácie v SR uviedol predseda komory Peter Mihók, jednotná sadzba DPH poškodí predovšetkým domácnosti v regiónoch. „Zvýšenie spodnej hranice DPH predovšetkým pri tovaroch dennej potreby, akými sú základné potraviny, sa podpíše na rozpoctoch velkej casti rodín a dostane ich pod hranicu chudoby,“ dodal P. Mihók. V krajinách Európskej únie (EÚ) v súcasnosti jednotnú sadzbu DPH vo výške 25 % používa iba Dánsko. Súcasná základná sadzba DPH na Slovensku je na úrovni 20 % a znížená 14 %. Návrh novely zákona, kde budú uvedené nové sadzby DPH, ministerstvo financií zverejní do konca februára.

Rok 2003 predstavitelia SOPK tiež charakterizovali ako rok „konca sociálneho zmieru,“ cím poukázali na nezhody v rokovaniach tripartity. Podla Mihóka to bude negatívne vplývat na hospodársku stabilitu krajiny, ako aj chod podnikov. Ako dalej povedal, reštriktívna hospodárska politika štátu nereaguje adekvátne a podnecuje rýchlejší rast cien, než miezd. Jednou z prednostných úloh vlády by podla SOPK malo byt zadefinovanie pozície a funkcie Slovenska po vstupe do EÚ, co mu pri súcasnej orientácii výlucne na integráciu chýba. Reálne ekonomické procesy, ako predseda SOPK uzavrel, môže štát ovplyvnit budovaním infraštruktúry. Tá by nemala spocívat len vo výstavbe komunikácií a v stavebníctve, ale aj vo vzdelávaní, tvorbe legislatívy a v medzinárodnej politike. SOPK je tiež podla predsedu svojej sekcie energetiky Jána Dohnanského proti plánovanej forme privatizácie a doprivatizácie energetických podnikov, komora bude tiež pripomienkovat pripravovanú novelu zákona o Úrade pre reguláciu sietových odvetví.

Prioritou SOPK do 30. apríla 2004, co je termín vstupu SR do EÚ, je rekvalifikácia slovenských podnikatelov. Komora chce týmto programom prostredníctvom tzv. Euroklubov pripravit slovenskú podnikatelskú sféru na pôsobenie na európskom trhu. Ku každej téme seminárov komora spracuje publikáciu so základnými údajmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS