ČLÁNOK
Solventnosť bankového sektora v prvom polroku mierne klesla
15. októbra 2018

 Solventnosť bankového sektora počas prvého polroka 2018 mierne klesla. Hodnota ukazovateľa celkovej primeranosti vlastných zdrojov sa znížila z 18,6 % na 18,2 %. Tento pokles nastal po predchádzajúcom raste solventnosti bánk počas roka 2017. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v správe o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2018.

Ukazovateľ primeranosti najkvalitnejšej zložky vlastných zdrojov – vlastného kapitálu Tier 1 poklesol z úrovne 16,2 % na 15,9 %. V prípade tohto ukazovateľa však nejde podľa centrálnej banky o výrazný trend. Jeho hodnota sa už vyše štyroch rokov pohybuje v pásme medzi 15,7 % a 16,2 %. Mierne klesla aj hodnota ukazovateľa finančnej páky, a to z 8,3 % na 8,2 %.

Banky si v tomto roku ponechali z koncoročného zisku predchádzajúceho roka 33 % na zvýšenie objemu vlastných zdrojov. V porovnaní s obdobím pred rokom 2017 ide podľa centrálnej banky o výrazne vyššiu hodnotu. V období rokov 2014 až 2016 si banky ponechali menej ako 10 %. K zvýšeniu miery ponechaného zisku alebo k jej ponechaniu na vyšších úrovniach pristúpila v rokoch 2017 a 2018 väčšina bánk.

Vzhľadom na riziká spojené s rýchlym rastom zadlženosti domácností a podnikov bude podľa Národnej banky Slovenska zachovanie konzervatívnejšej dividendovej politiky nevyhnutné aj v nasledujúcom období. Odolnosť bankového sektora posilňuje aj zvýšená miera proticyklického kapitálového vankúša, ktorá je od 1. augusta 2018 na úrovni 1,25 %. Od 1. augusta 2019 sa zvýši na 1,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS