ČLÁNOK
Solivary vyzývajú akcionárov na upisovanie akcií
25. marca 2003

Spolocnost Solivary, a.s., Prešov vyhlasuje výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií. Solivary totiž zvyšujú základné imanie o 400 mil. Sk penažným vkladom upísaním nových kmenových akcií na dorucitela v menovitej hodnote 1 000 Sk. Prešovská spolocnost na mimoriadnom valnom zhromaždení v októbri minulého roka schválila okrem zvýšenia základného imania o 200 mil. Sk aj stanovy, na základe ktorých môžu doterajší akcionári zvýšit základné imanie o dalších 700 mil. Sk. „Na toto navyšovanie nie je potrebné zvolávat valné zhromaždenie spolocnosti, kedže súhlas je zakotvený v stanovách,“ uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva Solivarov Matúš Murajda. Ako dodal, prvých 200 mil. Sk upísali na základe dohody s Fondom národného majetku SR (FNM) Novácke chemické závody (NCHZ), a.s., Nováky.

NCHZ, ktorých 90-percentným vlastníkom je 1. garantovaná, a.s., podpísali zmluvu s FNM o kúpe 84,44 % akcií Solivarov v máji minulého roku. Celková kúpna cena bola 334 mil. Sk. Doterajší akcionári môžu využit svoje právo na prednostné upisovanie akcií v pomere ich menovitej hodnoty akcií k doterajšiemu základnému imaniu v lehote 14 dní odo dna zverejnenia výzvy. V prípade, že nevyužitú toto právo, môžu ostatní akcionári nasledujúci den upísat dosial neupísané akcie mimo spomínaného pomeru. Upisovatelia sú povinní splatit na úcet spolocnosti celý emisný kurz nimi upísaných akcií najneskôr do 40 dní odo dna ich úpisu.

Konecné výsledky o hospodárení spolocnosti nie sú v súcasnosti známe, kedže v týchto dnoch sa ukoncuje v Solivaroch audit. Rocná spotreba vákuovej soli spolocnosti predstavuje okolo 120 tis. ton, pricom sa pocíta s jej možným zvýšením o dalších 40 tis. ton. Po dobudovaní rozostavaného závodu v Zbudzi a Michalovciach budú mat Solivary výrobnú kapacitu 300 tis. ton soli rocne, co vyvolá potrebu umiestnit v regióne strednej Európy zostávajúcich približne 140 tis. ton. Potrebné investície sa odhadujú na 600 až 800 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS