ČLÁNOK


,

Société Générale ponúkala za VÚB o 23 % menej ako IntesaBci
28. júna 2001

Francúzska banka Société Générale (SG), ktorá prehrala súboj v privatizácii Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB), ponúkla za jednu akciu banky 1 496 Sk, čo je o 439 Sk, resp. takmer o 23 % menej, ako ponúkla talianska IntesaBci, ktorá sa stala víťazom tendra. V prvej ponuke pritom SG ponúkala len 1 346 Sk za jednu akciu VÚB. Vyplýva to z materiálu, o ktorom rokovala vláda.

SG mala záujem o odkúpenie 81,97-percentného podielu na základnom imaní VÚB, ktorý zahŕňa podiel štátu vo výške 68,58 %, Slovenskej konsolidačnej (0,89 %) a 12,5-percentný podiel IFC alebo EBRD. Za celý podiel bola SG ochotná zaplatiť podľa prvej ponuky 332 mil. EUR. V druhej ponuke SG zvýšila cenu na 369 mil. EUR. Rozdiel v ponúkanej cene vychádzal z rozličnej formulácie odkladacích podmienok a odškodnenia.

Francúzsky investor požadoval zachovanie záruk Ministerstva financií (MF) SR za úvery ZŤS TEES v objeme 751,9 mil. Sk. Vo svojich návrhoch tiež odmietol úpravu kúpnej ceny, ak by došlo k rozpusteniu opravných položiek. Súčasne úplne odmietol aj požiadavku, aby bola na viazanom účte po uzavretí transakcie suma vo výške 20,6 mil. EUR na obdobie dvoch rokov, z ktorého by sa zaplatili prípadné nároky na odškodnenie.

Talianska IntesaBci má záujem o kúpu 94,47-percentného balíka akcií. Okrem podielu štátu a Slovenskej konsolidačnej tak chce kúpiť obidva 12,5-percentné podiely, ktoré v prvej etape privatizácie získali EBRD a IFC. Predaj štátneho podielu v stredu odsúhlasila vláda. Zvyšných 25,89 % sa vyrovná na základe zmluvy medzi Slovenskou konsolidačnou, a.s. a IntesaBci na základe rovnakých podmienok ako predaj štátneho podielu. Za celý balík ponúkla 550 mil. EUR, čo je 1 935 Sk za akciu. Intesa zaplatí prvých 10 % kúpnej ceny do jedného dňa od podpisu zmluvy a zvyšok po uzavretí celej transakcie.

Intesa sa v návrhu zmluvy zaviazala, že zabezpečí, aby sa VÚB vzdala práva a nárokov voči MF v objeme 2,209 mld. Sk, ktoré dlží spoločnosť A.Index a 831,7 mil. Sk, ktoré dlží Konsolidačná banka. Zároveň sa vzdá nárokov voči MF na plnenie dlhu ZŤS TEES v objeme 751,9 mil. Sk.

Podľa podmienok zmluvy bude môcť IntesaBci do 30 dní od podpisu zmluvy požiadať o spätné odkúpenie celej emisie reštrukturalizačných dlhopisov v objeme 9,1 mld. Sk. Intesa bude musieť najmenej po dobu piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy vlastniť priamo alebo nepriamo minimálne 50 % základného imania VÚB.

Podľa analýzy výberovej komisie a privatizačných poradcov je hrubý prínos pre vládu vyplývajúci z ponuky Intesy 546 mil. EUR za 94,47-percentný podiel. Hrubý výnos zohľadňuje odkladacie podmienky a odškodnenia. Prijatie prvej ponuky SG by vláde prinieslo hrubý výnos 356 mil. EUR za 81,97 % akcií. Druhá ponuka francúzskeho investora posunula hrubý výnos na 399 mil. EUR.

Hodnotenie ratingovej agentúry Standard and Poor´s (S&P) je podľa hovorcu banky N. Lazara jeden z prvých krokov zvyšovania dôveryhodnosti banky, ktorý priamo súvisí so vstupom talianskej banky IntesaBci do VÚB . „Je veľký predpoklad, že zlepšovanie finančnej výkonnosti banky už aj za účasti strategického partnera sa v blízkej budúcnosti prejaví v ďalšom zvyšovaní jej ratingového hodnotenia,“ uviedol Lazar.

S&P vo svojom hodnotení vyzdvihla skutočnosť, že vláde sa podarilo reštrukturalizačným programom banku stabilizovať. Podľa S&P vstup IntesaBci umožní ďalšie zlepšenie bilancie a pomôže banke napredovať v jej obchodných aktivitách. Agentúra S&P potvrdila, že tak dlhodobý ako aj krátkodobý rating na úrovni B ostávajú nezmenené.

Podľa S&P pôsobí VÚB v náročnom podnikateľskom prostredí, pričom jej finančná pozícia zostáva „delikátna“. Aj napriek tomu, že vládny reštrukturalizačný program stabilizoval finančnú situáciu VÚB, banka i naďalej potrebuje určitú podporu na zabezpečenie bežných bankových operácií. Vstup banky IntesaBci ako strategického investora podľa S&P poskytne VÚB nevyhnutnú finančnú silu na ukončenie ozdravovacieho procesu a rozbehnutie zdravého podnikania. Za predpokladu, že VÚB posilní svoju finančnú situáciu, môže banka profitovať zo svojej pozície a skúseností.

Po privatizácii Slovenskej sporiteľne zostáva sprivatizovať len dve štátom kontrolované banky. Podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš povedal, že Poštová banka by sa mala sprivatizovať na jeseň. Tender na Banku Slovakia sa blíži ku koncu. Čoskoro by sa mali skončiť rokovania s maďarskou bankou OTP, ktoré je zatiaľ jediným záujemcom o privatizáciu „banky, v ktorej je jasno, a ktorá sa znovu vrátila, teda o Investičnú a rozvojovú banku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS