ČLÁNOK
Sociálny výbor schválil návrh zákona o sociálnom poistení
21. októbra 2008

Parlamentný výbor pre sociálne veci a bývanie v utorok v rekordne krátkom čase prerokoval a schválil všetkých 13 bodov svojho programu. V priebehu hodiny tak jeho členovia s minimálnymi úpravami odsúhlasili okrem iného návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý zvyšuje dôchodky od januára, zvýšenie osobitných štátnych príspevkov pre baníkov, ako aj návrh poslanca Róberta Madeja o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku. Do návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele zapracovali pozmeňujúce návrhy Jozefa Haleckého (ĽS – HZDS), Ivety Radičovej (SDKÚ-DS) a Róberta Madeja (SMEE – SD) o umiestňovaní detí do náhradných rodín a o rozšírení sociálnych služieb aj o služby pre rodiny pri zosúlaďovaní rodinného života a práce. Pozmeňujúce návrhy opozičnej poslankyne k novele zákona o sociálnom poistení však už výbor neschválil.

Parlamentný výbor pre sociálne veci a bývanie tak posunul ďalej možnosť zvýšenia dôchodkov už v januári a nie až v apríli. V novele zákona o sociálnom poistení sa však hovorí aj o možnosti bezplatnej zmeny dôchodkovej správcovskej spoločnosti raz za rok. Za každý skorší prestup do inej penzijnej spoločnosti by mal sporiteľ platiť 16 eur (482 Sk). Sporitelia by taktiež mali maž možnosť v prípade zdedenia dôchodkových úspor po zosnulom sporiteľovi uložiť ich na vlastný účet v inej penzijnej spoločnosti. Výbor zreálnil aj zvýšenie osobitných štátnych príspevkov pre baníkov. Príspevok štátu v sume 80 eur (2,41 tis. Sk) mesačne by mali od januára dostávať tí bývalí baníci, ktorí túto prácu ukončili kvôli dosiahnutiu najvyššej prípustnej expozície zo zamestnania alebo pre ohrozenie choroby z povolania. Ak osoba pracovala ako baník najmenej 15 rokov a dovŕšila vek 55 rokov, mala by mať nárok na štátny príspevok vo výške 350 eur (10,54 tis. Sk) mesačne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS