ČLÁNOK
Sociálni partneri sa dohodli na znení Generálnej dohody
9. marca 2000

… a dohodli sa na znení Generálnej dohody (GD) na rok 2000. Na budúci týždeň v stredu prerokuje dohodu vláda, sociálni partneri by ju mali podpísať koncom budúceho týždňa.

Po nedeľňajšom rokovaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody (RHSD) zostali sporné tri body, týkajúce sa zvyšovania reálnych miezd, úpravy daní a regulovaných cien a prispievania štátu na činnosť sociálnych partnerov z prostriedkov štátneho rozpočtu. Odbory a zamestnávatelia sa zaviazali usmerňovať dohody pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa tak, aby rast miezd zohľadňoval rast inflácie. Na otázku agentúry SITA, či to nie je argument v prospech požiadaviek železničiarov, ktorí žiadajú zvýšenie miezd na úrovni štátom akceptovanej inflácie, Dzurinda uviedol, že zohľadňovanie inflácie je len jedným z kritérií pri uzatváraní kolektívnych zmlúv. „Je potrebné zohľadňovať reálnu situáciu, v tomto prípade finančné možnosti Železníc Slovenskej republiky“, dodal.

Odbory prijali formuláciu vlády a zamestnávateľov, že o zvyšovaní daní a deregulácii cien vláda rozhodne po prerokovaní so sociálnymi partnermi s cieľom dosiahnutia dohody. Odbory a zamestnávatelia ustúpili od požiadavky, aby štát prispieval sociálnym partnerom sumou päť korún za zastupovaného člena z prostriedkov štátneho rozpočtu. Tripartita sa dohodla, že materiálne posilní len RHSD a jej sekretariát od roku 2001 tak, aby boli zohľadnené aktivity sociálnych partnerov súvisiace s integráciou SR do Európskej únie.

Prezident KOZ Ivan Saktor vyhlásil, že podpisom GD zaniká aj štrajková pohotovosť konfederácie. Na otázku agentúry SITA, či KOZ v súvislosti s avizovaným štrajkom železničiarov zabezpečí sociálny zmier, Saktor uviedol, že Odborový zväz železníc (OZŽ) je samostatným právnym subjektom a požiadavky železničiarov sú legitímne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS