ČLÁNOK
Sociálne lôžko v nemocnici si pacient zrejme zaplatí
3. februára 2000

Na základe súhlasu zriaďovateľa síce môže zdravotnícke zariadenie poskytovať aj sociálnu pomoc, financovanie však nie je uspokojivo vyriešené. Pre tlačovú agentúru SITA to povedala generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Katarína Šimuničová.

V návrhu novely zákona sa síce uvádza, že zdravotnícke zariadenia môžu poskytovať sociálnu starostlivosť v rámci zákona o sociálnej pomoci, avšak v rovnakom režime ako neštátne zariadenie sociálnej pomoci. Zdravotnícke zariadenie teda podľa slov riaditeľky uzatvorí zmluvu s občanom. Zároveň sa môže uchádzať o príspevok na úhradu nákladov spojených s poskytovaním sociálnej starostlivosti na príslušnom krajskom úrade. Tým by sa do financovania sociálnej starostlivosti zapojilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, čo je vlastne zámerom predkladateľa. Krajský úrad však môže rozhodnúť aj v neprospech takejto žiadosti, a to je predmetom prebiehajúceho rokovania s MPSVR.

V prípade, že v danom regióne nie je žiadne štátne zariadenie sociálnej pomoci, môže krajský úrad rozhodnúť o pridelení príspevku. „V opačnom prípade si však bude musieť občan, ktorý nespĺňa podmienky pre ústavnú starostlivosť, uhradiť pobyt sám rovnako ako v neštátnom zariadení sociálnej pomoci,“ dodala K. Šimuničová. Zámerom MZ ako predkladateľa novely zákona bolo zníženie výdavkov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a presun prebytočných lôžok do kategórie sociálnych. Až 20 % hospitalitalizovaných pacientov v nemocniciach je totiž zaradených medzi sociálne prípady. Napriek tomu sú v súčasnosti náklady na ich pobyt v nemocnici hradené zo zdravotného poistenia. Ako na záver dodala K. Šimuničová, zdravotnícke zariadenie musí mať na poskytovanie sociálnej starostlivosti vyhovujúce priestory, teda samostatnú budovu, chodbu alebo aspoň oddelenie. „Nemôže sa stať, že jedno lôžko na oddelení bude sociálne a druhé nie,“ spresnila.

Zákonom o zdravotnej starostlivosti sa zároveň rozširuje sústava zdravotníckych zariadení o hospice s cieľom poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom s ťažkým nevyliečiteľným ochorením. Takéto zriadenia totiž doteraz v reťazci zdravotníckych zariadení chýbali. Novela spomínaného zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS