ČLÁNOK
Sociálna reforma chce chrániť úspory občanov
1. februára 2000

Podľa jeho slov majú priestor v dobrovoľnom štvrtom pilieri. Vyplynulo to z jeho vyjadrení na pondelkovom zasadaní Výboru pre sociálne veci a bývanie, ktorý prijal k predloženému návrhu súhlasné stanovisko.

„Zámerom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri vypracúvaní návrhu reformy bola aj bude garancia a minimalizácia rizika pre občanov, ktorí si v zákonne povinnom pilieri šetria na svoje sociálne dávky v budúcnosti,“ spresnil P. Magvaši. Podľa jeho slov je nevyhnutné prísne oddeľovať sociálne poistenie od komerčného. Poistenie v povinných pilieroch bude podľa návrhu reformy vykonávať Sociálna poisťovňa a Doplnkové dôchodkové poisťovne.

Minister zároveň zhodnotil verejnú diskusiu o navrhovanej reforme, v ktorej 90 % občanov súhlasilo s nevyhnutnosťou uskutočnenia reformy sociálneho poistenia. Ako jediný sporný bod uviedol predĺženie veku v súvislosti s odchodom do dôchodku. „Občania odmietajú predĺženie veku odchodu do dôchodku. Ak by sa však zachovala dnešná lehota, bolo by uskutočnenie reformy nemožné“, dodal P. Magvaši. Ako však podotkol, podmienkou pre predĺženie odchodu do dôchodku je aj vhodné hospodárske prostredie.

Viaczdrojové financovanie je v návrhu reformy riešené troma piliermi. Prvé dva piliere by mali byť zo zákona povinné, tretí by mal byť dobrovoľný. Cieľom ministerstva práce je presun krytia dávok z prvého piliera, ktorý je financovaný priebežným spôsobom, na následné dva. Tieto majú kapitalizačný charakter. Prostriedky sa sústreďujú na konkrétnych osobných účtoch a dávky budú vyplácané na princípe osobnej zainteresovanosti. Z druhého piliera sa bude poskytovať starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Z tretieho doplnkového dobrovoľného piliera by mali byť financované doplnkové dôchodky k starobnému a invalidnému dôchodku, odstupné, výsluhový a pozostalostný dôchodok. Nadstavbou sociálneho poistenia je štvrtý dobrovoľný komerčný pilier.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS