ČLÁNOK
Sociálna poisťovňa v prvom polroku t.r. vybrala 28,8 mld Sk, čo predstavuje 46,3% plnenie rozpočtu na celý rok.
22. augusta 1997

»Oproti rozpočtu sa znížil výber poistného. Sociálna poisťovňa rátala v rozpočte s 93% až 94% výberom, skutočnosť za prvý polrok predstavovala 91%. Podľa námestníčky riaditeľa Sociálnej poisťovne pre úsek ekonomiky a prevádzkových činnosti Ing. Evy Kopasovej sa výber poistného za jún v porovnaní s prvými piatimi mesiacmi roku mierne zlepšil, napriek tomu museli byť dávky dôchodkového zabezpečenia kryté z naakumulovaných zdrojov. „Schodok“ fondu predstavoval 261,4 mil. Sk. V súvislosti so zvýšením dôchodkov o 10% od 1. júla 1997 možno očakávať, že sa táto suma ku koncu roka ešte zvýši.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS