ČLÁNOK
Sociálna poisťovňa (SP) považuje súčasnú situáciu v uhrádzaní zdravotníckych výkonov pre potreby sociálneho zabezpečenia z pohľadu občana za chaotickú, zapríčinenú legislatívnou nedôslednosťou.
25. októbra 1997

Uvádza sa to v stanovisku riaditeľa SP Igora Liptáka. „Úvaha o úhrade alebo neúhrade výkonov Sociálnou poisťovňou v súvislosti s Liečebným poriadkom nie je na mieste. Predpisy, ktoré upravujú oblasť nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia ukladajú povinnosť preplácania spomínaných výkonov zdravotníckych zariadení Sociálnej poisťovni. Napríklad paragraf 113 zákona o sociálnom zabezpečení jednoznačne hovorí, čo sú povinné vykonávať zdravotnícke zariadenia. Musia predkladať správy, nálezy, vyjadrenia,výsledky vyšetrení“, konštatuje I. Lipták. Ako ďalej uvádza, SP sa snaží výjsť v ústrety občanov aspoň tým, že do vyriešenia tohto právneho stavu bude vyžadovať len nevyhnutné výkony. Vzhľadom na súčasný stav SP nemá vo svojom rozpočte na tento ani na budúci rok vyčlenené prostriedky na úhradu týchto výkonov. Ročne by tieto výdavky predstavovali pre SP 285 mil. Sk. Riaditeľ SP konštatuje, že 60% výkonov SP, ktoré uskutočňujú posudkové komisie, pripadá na účely sociálnej starostlivosti, ktorú garantuje štát. Menované zdravotnícke výkony by mal teda hradiť štátny rozpočet, predovšetkým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Novelu zákona možno v konečnom dôsledku hodnotiť ako minimálne nevydarenú. Veľkú mieru zodpovednosti za jej súčasnú podobu a vznik dnešenej situácie, nesie nedôsledný postup príslušného orgánu štátnej správy, ktorý mal s týmito problémami rátať“, uzatvára riaditeľ Lipták.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS