ČLÁNOK
Sociálna poisťovňa počíta so schodkom 6,71 mld. Sk
15. novembra 1999

Celkové zdroje predpokladá vo výške 70,96 mld. Sk a výdavky sú rozpočtované na 77,67 mld. Sk.

Základný fond dôchodkového zabezpečenia pri celkových predpokladaných zdrojoch 54,51 mld. Sk a výdavkoch 65,22 mld. Sk na konci budúceho roka vykáže 10,71-miliardový schodok. Pritom výdavky nezohľadňujú valorizáciu dôchodkov. Prípadným zvýšením dôchodkov o 4 % by vzrástli výdavky dôchodkového zabezpečenia o ďalších 1,73 mld. Sk, 8-percentná valorizácia by navýšila výdavky až o 3,46 mld. Sk. Vo fonde nemocenského poistenia zdroje vo výške 11,58 mld. Sk prevyšujú výdavky o predpokladaný prebytok 1,25 mld. Sk. Hospodárenie rezervného a správneho fondu končí s prebytkom 2,75 mld. Sk.

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2000 predpokladá krytie schodku z mimorozpočtových zdrojov určených na oddlženie Železníc SR a zdravotníckych zariadení. Zostávajúci deficit by sa mal podľa predstáv vlády kryť zo základného fondu nemocenského poistenia prípadne aj z rezervného fondu. Podľa návrhu štátneho rozpočtu by tak fondy dôchodkového a nemocenského poistenia skončili v roku 2000 s nulovým zostatkom. Podľa slov predsedu správnej rady Vojtecha Tkáča nemôže Sociálna poisťovňa vychádzať z takýchto predpokladov a legislatívy, ktorá ešte nie je v platnosti. Národná rada SR by podľa neho musela prijať legislatívne opatrenia, ktoré by štátu zabezpečili možnosť presunu prostriedkov medzi jednotlivými fondmi Sociálnej poisťovne. Zatiaľ táto právomoc spadá len pod správnu radu. V. Tkáč upozornil, že ak by parlament takéto opatrenie neprijal, bude musieť štát ako garant solventnosti Sociálnej poisťovne vykryť vykázaný schodok iným spôsobom. „Ak budú vládou navrhované opatrenia skutočne realizované, v adekvátnom rozsahu sa zníži aj objem štátnej garancie“, dodal riaditeľ Sociálnej poisťovne Igor Lipták.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 3. 2021

USD 1,205 0,002
CZK 26,138 0,004
GBP 0,864 0,001
HUF 363,750 0,050
CAD 1,523 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS