ČLÁNOK
Sociálna poisťovňa plánuje postúpenie svojich pohľadávok
22. februára 2001

Sociálna poisťovňa (SP) plánuje postúpenie svojich pohľadávok. Na to však bude potrebné zmeniť viaceré legislatívne pravidlá. Postupovanie pohľadávok je však pre SP prakticky jedinou možnosťou získať nejaké reálne financie. Po zasadnutí správnej rady SP to vo štvrtok uviedol riaditeľ SP Miroslav Knitl.

Celková výška pohľadávok SP k 31. decembru minulého roka predstavovala 51,26 mld. Sk. Predmetom vymáhania sú zatiaľ pohľadávky v celkovej výške 34,73 mld. Sk. Z tejto sumy sa formou konkurzných konaní vymáha približne 17 mld. Sk. Po vylúčení pohľadávok vymáhaných konkurzmi ostáva približne 30 % zo všetkých pohľadávok SP dubióznych. Vzostupnú tendenciu majú nielen pohľadávky na poistnom, ale aj na penále, ktoré už tvoria 55 % z celkového stavu pohľadávok SP. Podľa M. Knitla je jednou z alternatív pri vymáhaní aj odpustenie penále po zaplatení istiny. Takáto možnosť by sa však týkala len pohľadávok z minulosti.

K najväčším dlžníkom SP patria Železnice SR, ktoré ku koncu minulého roka dlhovali celkovo 5,4 mld. Sk. Voči štátnym zdravotným zariadeniam má SP pohľadávku vo výške 5,93 mld. Sk a voči poľnohospodárskym družstvám 5,5 mld. Sk. Podľa informácií člena správnej rady Alexandra Horvátha SP eviduje veľký blok pohľadávok aj voči podnikateľským subjektom, z ktorých je však približne polovica v konkurze.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS