ČLÁNOK
Sociálna poisťovňa bude mať na zvýšenie dôchodkov
20. júla 2001

Sociálna poisťovňa bude mať na jeseň tohto roku prostriedky, aby mohla v októbri zvýšiť dôchodky o 5 %. Počíta s mimo rozpočtovými príjmami 2,5 mld. Sk. Ivan Mikloš, podpredseda vlády pre ekonomiku 16. júla po porade ekonomických ministrov uviedol, že zvýšenie dôchodkov je naviazané aj na príjmy z privatizácie.

Pri zvýšení dôchodkov Sociálna poisťovňa počíta s výnosom z predaja pohľadávok. Podľa generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Miroslava Knitla by výnos z pohľadávok mohol pohybovať okolo 10%. Uviedol, že je optimista a výnos z pohľadávok môže presiahnuť 10%. Celkom má Sociálna poisťovňa pohľadávky v hodnote 50 mld. Sk. Ich istina je 20 mld. Sk. Sociálna poisťovňa bude predávať pohľadávky v hodnote 13,556 mld. SK. Ide celkom o 24 907 neplatičov, ktorí sa dajú rozdeliť do troch kategórií (pozri tabuľku).

Podľa Miroslava Knitla tí klienti Sociálnej poisťovne, ktorí nezaplatili od 1. júla 1999 do 30. júna 2001, a zaplatia do októbra tohto roku automaticky nebudú musieť platiť penále. M. Knitl povedal, že týmto opatrením sa vylúči subjektívne rozhodovanie. Pohľadávky bude Sociálna poisťovňa postupovať v súlade s postupom, ktorých schválila jej správna rada.

Postupované pohľadávky
A Bonitné podniky
0, 411 mld. Sk
B Podniky, ktoré nie sú v konkurze
1,320 mld. Sk
C Podniky v konkurze
11,825 mld. Sk

Zdroj: Sociálna Poistovna


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS