ČLÁNOK
Snaha pomôcť chudobným krajinám sa zintenzívňuje
19. novembra 2001

Britský minister financií Gordon Brown v piatok navrhol vytvorenie medzinárodného preklenovacieho fondu 50 mld. USD, ktoré ročne chýbajú na redukciu globálnej chudoby. Financovali by ho vyspelé krajiny sveta a medzinárodné organizácie ako Svetová banka a Medzinárodný menový fond. Kľúčovým bodom pre rozvoj chudobných krajín je podľa Browna silnejšia infraštruktúra, legálne systémy bez korupcie a tvorba zdravej a vzdelanej pracovnej sily. Prezident Federal Reserve Bank of New York William McDonough sa domnieva, že Brownov návrh „nie je len pekný, ale aj nevyhnutný“.

Celý plán pozostáva zo štyroch bodov. Jeho ďalším komponentom je zavedenie zákonov a štandardov fiškálnej a monetárnej politiky a zvýšenej transparentnosti v rozvojových krajinách, ktoré bude pomoc MMF a Svetovej banky podmieňovať. Rozvojové krajiny by ďalej mali podporovať súkromné investície. USA, Japonsko a Kanada by mali nasledovať príklad Európskej únie v sprístupnení svojich trhov rozvojovým krajinám.

Podobný názor vyslovila aj filipínska prezidentka Gloria Macapagal Arroyo na schôdzi OSN. Uviedla, že hlavnou príčinou medzinárodného terorizmu je rastúci rozdiel medzi chudobnými a bohatými krajinami. Ekonomický rast je jedným zo spôsobov, ako bojovať proti chudobe a terorizmu. „Spoločnosti však musia adoptovať politiku, ktorá zabezpečí, že príjem chudobných krajín porastie rýchlejšie ako príjem bohatých,“ dodala. Ďalším spôsobom je otvorenie trhov bohatých krajín chudobným krajinám. Filipínska prezidentka tiež dúfa, že nové kolo rozhovorov Svetovej obchodnej organizácie sa zameria na potreby rozvojových krajín.

Uvedené skutočnosti predstavitelia MMF a Svetovej banky na svojej schôdzi zobrali do úvahy a požiadali predstaviteľov 20 najvyspelejších krajín, aby prispeli k financovaniu projektov v chudobných krajinách. V minulom roku totiž oficiálna podpora bohatých krajín sveta chudobným dosiahla svoju najnižšiu úroveň, len 0,22 % svetového hrubého produktu. Odporúčaná úroveň je 0,7 %. Zatiaľ však nie je isté, s akou reakciou sa požadované návrhy stretnú. Napriek frekventovaným rozhovorom o tejto problematike doteraz len málo štátov ponúklo finančné prostriedky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS