ČLÁNOK
Snaha o rýchly presun prostriedkov z výplaty dlhopisov FNM
11. októbra 2000

K 31. decembru 2000 bude splatných približne 2,3 mil. dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM) nachádzajúcich sa na milióne majetkových účtov. Na odbornom seminári Asociácie obchodníkov s cennými papiermi to povedala generálna riaditeľka RM-Systému Slovakia (RM-S) Darina Huttová.

RM-S chce podľa nej zabezpečiť čo najrýchlejší presun prostriedkov z výplaty dlhopisov. Navrhuje preto, aby prvé dva mesiace po odovzdaní databázy majiteľov dlhopisov slúžili na oznamovanie čísiel bankových účtov majiteľov bondov, na ktoré má byť celá suma pozostávajúca z istiny a zdaneného úrokového výnosu poukázaná. Nasledovať by mala automatická výplata, ktorá sa bude týkať jedného kusu dlhopisu FNM na účte fyzickej osoby. Ak sa na účte fyzickej osoby bude nachádzať viac dlhopisov FNM, bude na ich výplatu potrebné podanie pokynu. Pokyn bude musieť podať aj právnická osoba.

D. Huttová upozornila, že dlhopis FNM je do konca roka použiteľný pri prevode vlastníctva bytov. Ďalším nástrojom je použitie dlhopisu na úhradu daňových záväzkov, ktorý sa týka daňových záväzkov evidovaných k 31. decembru 1999, voči dlžníkom sa však nesmelo začať exekučné konanie. Za týmto účelom bolo podľa D. Huttovej prevedených len niekoľko desiatok kusov, takže zatiaľ ide o nezaujímavý nástroj.

RM-S eviduje v súčasnosti 15 560 reklamácií v súvislosti s prevodmi dlhopisov FNM. „Za škodu spôsobenú nesprávnym podaním pokynu zodpovedá ten, kto pokyn podá. Osobitným zákazníkom RM-S môže byť pri tom iba obchodník s cennými papiermi, alebo správcovská spoločnosť,“ vysvetlila D. Huttová. V prvom polroku evidoval RM-S 12 000 reklamácií, pričom 11 960 z nich sa týkalo jediného obchodníka s cennými papiermi.

RM-Systém sa stal víťazom súťaže vyhlásenej FNM na organizátora vyplácania dlhopisov fondu. Prezídium FNM o tom rozhodlo v pondelok 10. októbra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS