ČLÁNOK
Smerovanie k vyrovnanému rozpočtu sa nenaplnilo
17. decembra 2001

Schodok štátneho rozpočtu za rok 1998 dosiahol 6% HDP. Jednou z priorít vlády, ktorá prišla k moci po voľbách v roku 1998 bolo smerovanie k vyrovnanému štátnemu rozpočtu. Vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala cieľ znížiť fiškálny deficit všeobecnej vlády na nulu. Ekonomika po jej nástupe bola pod vplyvom dvoch deficitov. Deficitu bežného účtu platobnej bilancie a verejných financií. Obidva sa museli prejaviť tlakom na kurz slovenskej koruny. V lete 1998 Národná banka Slovenska minula na udržanie pevného kurzu slovenskej koruny asi 1 mld. USD. Po voľbách však zmenila kurzovú politiku a odvtedy má slovenská koruna plávajúci kurz koruny. Expanzívna fiškálna politiky vlády bude má vždy niekoľko dôsledkov. Jedným je vytláčanie súkromných investícií, ďalším je rásť zadlženosť ekonomiky a posledným je to, že dochádza k situáciám, ktoré sú spojené s rizikom udržania kurzu slovenskej koruny. Expanzívnou fiškálnou politikou stimulovať ekonomiku k vyššiemu rastu. Súčasná vláda za ňu kritizovala tú predchádzajúcu.

Ekonóm Ján Oravec si myslí že štátny rozpočet by mal byť z dlhodobého hľadiska zodpovednejší v tom zmysle, že by nemal byť deficitný, a to by sa nemalo premietať do zvyšovania štátneho dlhu. Analytik ING Bank Ján Tóth upozornil, že skreslenie rozpočtu umelými príjmami dosahuje spolu vyše osem mld Sk, a teda dodatočné skoro 1% z hrubého domáceho produktu (HDP). Takýto štátny rozpočet môže znamenať fiškálny deficit až 4,7% z HDP (podľa metodiky Medzinárodného menového fondu ), a nie oficiálne prezentovaný deficit 3,5%. Politici tvrdia, že konštrukcia štátneho rozpočtu súvisí s parlamentnými voľbami.

Štátny rozpočet počíta s rastom hrubého domáceho produktu o 3,6%. To či sa toto číslo stane reálne bude dôkazom toho, že slovenská ekonomika je izolovaná od zvyšku sveta, alebo čí je závislá aj na globálnom vývoji. Recesia v USA, Japonsku a spomaľovanie hospodárskeho rastu v Európskej únie sú známe. Väčšina exportu Slovenska smeruje do Európskej únie. Od budúceho roku možno začneme vyvážať na iné trhy.

Poslankyňa Brigita Schmögnerová v decembri 1997 o hospodárení štátneho rozpočtu povedala, že kým nebudeme schopní dosiahnuť prebytky vo finančnom hospodárení štátu, dovtedy je veľmi ťažko možné očakávať zlom v dlhovej službe štátu. Tohto roku po schválení tohtoročného rozpočtu povedala, že je rada, že sa podarilo udržať schodok verejných financií. Či sa deficit verejných financií a deficit platobnej bilancie prejavia aj na kurze slovenskej koruny ukáže čas.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS