ČLÁNOK
SMER tvrdí, že SARIO získala protizákonne 27,7 mil. Sk
10. augusta 2001

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, a.s., (SARIO) podľa strany Smer získala v tomto roku v rozpore so zákonom zo štátnych zdrojov celkovo 27,7 milióna Sk. Prvú čiastku 6,1 milióna Sk jej v januári vo forme priamej štátnej pomoci schválil Úrad pre štátnu pomoc. O pridelenie prostriedkov požiadal riaditeľ odboru zahraničných investícií Ministerstva hospodárstva (MH) SR Martin Knapko, ktorý je súčasne členom predstavenstva SARIO.

Ako povedal na tlačovej besede predseda Smer-u Robert Fico, pridelenie tejto čiastky je pritom v rozpore so zákonom, pretože štát poskytuje tieto prostriedky len na podnikanie. SARIO sa však zaviazala, že prevažnú časť týchto peňazí použije na hradenie prevádzkových nákladov, vrátane miezd. Druhú čiastku 21,6 milióna korún SARIO získala v júli zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády. Prostriedky boli podľa Fica poskytnuté rovnako v rozpore so zákonom, lebo ich použitie je určené na program budovania a činnosti, teda na prevádzku, a nie na projekty.

Fico pripomenul, že pre výhrady k transparentnosti financovania prevádzkových nákladov SARIO, Európska únia už 18 mesiacov zmrazuje finančné toky. Slovensko tým iba v roku 2000 prišlo o 5,5 milióna eur, čo je takmer 250 miliónov Sk. Vláda však napriek kritickým výhradám Európskej komisie naďalej preferuje SARIO. Výhrady smerujú podľa Fica aj k tomu, že SARIO je akciovou spoločnosťou, čím vláda porušuje svoj záväzok vyplývajúci z Memoranda o porozumení na zriadenie agentúry na podporu obchodu a investícií. Memorandum totiž podľa Fica jasne hovorí, že takáto agentúra musí byť napojená na štátny rozpočet a nemôže byť akciovou spoločnosťou v zmysle Obchodného zákonníka, akou je SARIO, a.s.

SARIO vznikla zlúčením dovtedajšej Slovenskej národnej agentúry pre zahraničné investície a rozvoj (SNAZIR) a Fondu na podporu zahraničného obchodu. Akcionármi SARIO malo byť pôvodne šesť ministerstiev – hospodárstva, financií, životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku a Úrad vlády SR. Podľa posledného rozhodnutia by však SARIO mala byť štátnou akciovou spoločnosťou s tromi akcionármi – úradom vlády, ministerstvom financií a ministerstvom hospodárstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS