ČLÁNOK
SMD zvažuje podanie podnetu na trestné stíhanie Kubovčáka
24. januára 2002

Firma Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s. (SMD) zvažuje podanie podnetu na trestné stíhanie voči právnikovi Dušanovi Kubovčákovi za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena. Podanie súvisí s informáciami, ktoré Kubovčák publikoval v denníku Národná obroda.

V publikovanom článku D. Kubovčák obvinil viaceré podnikateľské subjekty z postupného ovládnutia a čiastočného tunelovania viacerých firiem. Významnú úlohu pri týchto obchodoch mala podľa neho hrať aj Poštová banka. Práve D. Kubovčák požiadal generálneho prokurátora Milana Hanzela o preskúmanie a následné vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči subjektom zúčastneným na prevode akcií VSŽ z portfólia Transpetrolu. Podľa neho totiž štát pri tomto obchode prišiel o približne 122 mil. Sk a získané peniaze mali byť „prerozdelené“ medzi kupujúcu „skupinu“ a ďalších údajných neznámych páchateľov, ktorí celý tento inkriminovaný „obchod“ politicko-spoločensky umožnili vrátane príslušných zamestnancov Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB).

Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol predseda predstavenstva SMD Michal Bartók, D. Kubovčák, ktorý sa podpísal ako občan SR a daňový poplatník, je právnym zástupcom spoločnosti Doas, a.s., ktorá je akcionárom spoločnosti Doprastav, a.s. Práve so spoločnosťou Doas vedie SMD súdny spor o určenie neplatnosti zmlúv, ktorými Doas nadobudol akcie Doprastavu, a.s. V uvedenom spore je Doas žalovanou stranou. „Obvinenie z prepierania peňazí bez použitia jedinej indície alebo relevantných dôkazov považujeme za veľmi hrubé a ničím nepodložené osočovanie našej spoločnosti, osobitne ak je SMD protistranou v súdnom spore a advokát D. Kubovčák zastupuje žalovanú stranu,“ uvádza sa ďalej v stanovisku SMD. Bartók zároveň odmietol aj akúkoľvek manipuláciu s cenami akcií na BCPB a akékoľvek prepojenie s firmami Penta Group alebo Istrofin.

Tvrdeniami D. Kubovčáka sa cíti dotknutá aj firma Penta Group. „Tvrdenia pána Kubovčáka pokladáme za absolútne klamstvá a nezmysly a veríme, že k rovnakému záveru dospeje aj nezávislý súd,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa firmy Andrea Straková.

Balík 3 494 017 akcií VSŽ mal na základe anonymného obchodu z 21. decembra minulého roka získať od Transpetrolu Stredoeurópsky maklérsky dom. Tento balík akcií zodpovedá 21-percentnému podielu na základnom imaní VSŽ. Obchod sa uskutočnil pri cene 160 Sk za akciu. SMD následne predal balík 1 951 733 akcií, ktorý predstavuje 11,87 % základného imania VSŽ, Poštovej banke pri cene 160 Sk. Opčnú zmluvu na nákup viac ako 7 % akcií VSŽ od Poštovej banky uzavrela spoločnosť Penta Investments Ltd. Celý balík akcií VSŽ predávaný Transpetrolom si teda pravdepodobne rovnakým dielom po 7 % rozdelia finančné skupiny J&T, Penta a Istrokapitál, ktorá ovláda SMD aj Poštovú banku. Úrad pre finančný trh však predbežným opatrením z 8. januára uložil BCPB pozastaviť vyrovnanie obchodov s akciami VSŽ zo dňa 21. decembra 2001 po dobu 30 dní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS