ČLÁNOK
Služba G1 Globtelu podľa PMÚ neporušuje hospodársku súťaž
27. januára 2000

Výber služby a poskytovateľa je slobodnou voľbou používateľa. V súvislosti so zavedením novej služby G1 spoločnosťou Globtel GSM a námietkami Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST) to v odpovedi na otázku agentúry SITA uviedol riaditeľ 4. výkonného odboru Protimonopolného úradu SR (PMÚ) Imrich Zwieb.

PMÚ, ktorý analyzuje dopad novoposkytovanej služby na konkurenčné prostredie poskytovania telefónnych služieb, konštatoval, že MDPT SR ako orgán štátnej správy vykonávajúci reguláciu na telekomunikačnom trhu nevylúčil z hospodárskej súťaže žiadneho z operátorov na trhu poskytovania prenosu hlasu prostredníctvom pevnej, mobilnej siete, resp. Internetu. „O súhlas na prevádzku služby požiadal iba Globtel. V prípade žiadosti ostatných operátorov by regulátor potupoval analogicky. Z tohto dôvodu neboli porušené pravidlá rovnakých podmienok pre poskytovateľov služby na relevantnom trhu,“ konštatuje sa v stanovisku predstaviteľa PMÚ.

Súhlas na poskytovanie služby pod obchodným názvom G1, prostredníctvom ktorej je možný prenos hlasu cez Internet ako dátová služba v sieti GSM, udelilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR spoločnosti Globtel v súlade s podmienkami licencie. Ministerstvo tak prehodnotilo svoje stanovisko spred roka a akceptovalo stanovisko Európskej komisie o charaktere prenosu hlasu prostredníctvom Internetu. Podľa „Vyhlásenia Európskej komisie z 10. januára 1998 o charaktere prenosu hlasu prostredníctvom Internetu“ v súčasnosti nespĺňa prenos hlasu prostredníctvom Internetu kritériá verejnej telefónnej služby, pretože nie je splnená podmienka prenosu hlasu „v reálnom čase“.

Ako sa uvádza v informácii PMÚ, v zmysle vyššie uvedených skutočností MDPT SR ako regulátor telekomunikačného trhu v SR považuje prenos hlasu prostredníctvom Internetu za službu prenosu dát, ktorá sa riadi zásadami regulácie služby prenosu dát a nevzťahuje sa na ňu exkluzivita poskytovania hlasovej služby.

ST v stredu vydali vyhlásenie, v ktorom uviedli, že znovuzavedenie služby G1 považujú za „vážne porušenie pravidiel hospodárskej súťaže a Protimonopolný úrad by mal, ako vyplýva z jeho povinnosti, dohliadnuť na zaistenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže pre všetky subjekty“. Preto, ako uviedli ST vo svojom vyhlásení, očakávajú urýchlené zadefinovanie regulačného rámca Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aby nebolo žiadnemu záujemcovi znemožnené uvedenú službu svojim zákazníkom poskytovať. ST týmto stanoviskom zopakovali svoje predchádzajúce vyhlásenia, ktoré nasledovali tesne po spustení služby G1 Globtelom. V rámci tejto služby môžu klienti tohto mobilného operátora s výnimkou majiteľov kariet Prima od 21. januára telefonovať do zahraničia, pričom pri prenose hlasu sa využíva internet. Podľa predstaviteľov Globtelu nejde o hlasovú službu, ale o prenos dát a poskytovanie tejto služby je kryté licenciou. Na prenos hlasu majú totiž do roku 2002 monopol ST.

Globtel GSM uviedol túto službu prvýkrát do svojej ponuky 23. februára 1999. Hneď po jej spustení sa 15 percent medzinárodných hovorov uskutočnilo zo siete Globtel GSM cez internet. Vzhľadom na rozhodnutie MDPT bol Globtel nútený 1. marca 1999 prevádzkovanie služby zastaviť. Dôvodom bolo podľa vyjadrenia ministerstva porušenie platných právnych noriem, ktoré garantujú monopolné postavenie Slovenských telekomunikácií v prenose hlasu ako verejnej telefónnej služby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS