ČLÁNOK
SLSP žnížila od februára sadzbu hypoúverov na 10 % p.a.
31. januára 2001

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava od 1. februára znižuje úrokovú sadzbu z novoposkytnutých hypotekárnych úverov o 1,75 percentuálneho bodu na 10 % p.a. Vzhľadom na štátnu podporu hypotekárneho úverovania, ktorá bola na tento rok schválená vo výške 5 %, môžu žiadatelia o hypoúver získať finančné prostriedky za úrokovú sadzbu 5 % p.a. Slovenská sporiteľňa zároveň garantuje maximálnu hranicu úrokovej sadzby počas trvania úverového vzťahu vo výške 13,25 % p.a. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa sporiteľne Jana Ďuricová. Dôvodom zníženia úrokovej sadzby je podľa nej snaha sporiteľne sprístupniť túto formu úverovania čo najširšej vrstve obyvateľstva.

Slovenská sporiteľňa disponuje licenciou len na poskytovanie hypotekárnych úverov fyzickým osobám – občanom. S poskytovaním hypoúverov začala 1. júla 1999. Ku koncu uplynulého roka schválila 521 žiadostí o hypotekárny úver a poskytla tak hypoúvery v celkovom objeme 332,5 mil. Sk. Priemerná výška úveru predstavovala 650 tis. Sk s priemernou dobou splatnosti 13 rokov. Objem reálne poskytnutých hypoúverov v minulom roku predbehol pôvodné očakávanie sporiteľne približne o 80 mil. Sk. Majoritným vlastníkom SLSP sa stala v tomto roku rakúska Erste Bank, ktorá deklarovala, že sa bude snažiť rozvíjať hlavne produkty pre malých a stredných klientov.

Lídrom na slovenskom trhu hypotekárneho úverovania je Všeobecná úverová banka, ktorá v minulom roku poskytla hypoúvery za 900 mil. Sk. Od roku 1998, kedy vstúpila do tohto trhového segmentu už celkovo na tento účel poskytla 1,3 mld. Sk. Licenciu na hypotekárne obchody má aj Istrobanka, Tatra banka, HypoVereinsbank a Bank Austria Creditanstalt. Na jej udelenie v súčasnosti čaká Československá obchodná banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS