ČLÁNOK
SLSP zaznamenala medziročný nárast zisku o 86,3 %
30. júla 2003

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) hospodárila v prvom polroku podľa slovenských účtovných štandardov (SAS) s čistým ziskom 975,6 mil. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 86,3 % z 523,8 mil. Sk. Zisk dosiahla banka predovšetkým v oblasti neúrokových výnosov. Medziročný nárast čistých neúrokových výnosov o viac ako 69 % na 1,594 mld. Sk je predovšetkým výsledkom pozitívneho vývoja v oblasti poskytovania úverov klientom a krížového predaja produktov dcérskych spoločností SLSP prostredníctvom pobočkovej siete banky. Čisté úrokové výnosy zaznamenali medziročný nárast o 16,8 % a dosiahli 4,242 mld. Sk. Prevádzkový zisk banky medziročne vzrástol približne o 63 % na 2,078 mld. Sk, kým v minulom roku banka vykázala tento zisk vo výške 1,273 mld. Sk. Prevádzkové náklady banky dosiahli ku koncu júna 3,758 mld. Sk a medziročne tak narástli o 13,8 %. Informovala o tom hovorkyňa SLSP Eva Güttlerová.

Bilančná suma banky k ultimu júna predstavovala 205,6 mld. Sk a medziročne poklesla o 4,7 %. SLSP totiž tento rok očistila svoju bilančnú sumu o vplyv dvojitého vykazovania repo obchodov s Národnou bankou Slovenska. Úvery poskytnuté klientom vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 32,2 % na 38,2 mld. Sk. „Najväčšiu dynamiku rastu objemu úverov poskytnutých obyvateľstvu zaznamenali hypotekárne úvery,“ skonštatovala hovorkyňa. Banka poskytla za prvý polrok spolu 2 944 hypotekárnych úverov v celkovom objeme 2,2 mld. Sk. Významný rast zaznamenali aj spotrebné úvery, ktorých banka poskytla za sledované obdobie 24 950 v celkovom objeme 2,7 mld. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 203 % v objeme úverov a 85-percentný nárast v ich počte. Úvery poskytnuté podnikateľom a verejnému sektoru vzrástli medziročne o 12,8 %. Vklady klientov dosiahli 174,6 mld. Sk, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 2 mld. Sk.

Koeficient kapitálovej primeranosti ku koncu sledovaného obdobia dosiahol 24,2 %, čo predstavuje medziročný nárast o 3,2 %. Ku koncu polroka zamestnávala banka 5 300 pracovníkov a ich počet znížila medziročne o 396 ľudí.

Majoritným akcionárom SLSP je Erste Bank, ktorá vlastní 67,19 % akcií sporiteľne. Európska banka pre obnovu a rozvoj má 19,99-percentný podiel na základnom imaní, Ministerstvo financií SR vlastní 10 % akcií a Poštová banka 2,82 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS