ČLÁNOK
SLSP vyplatila v pondelok viac ako 11 % vkladov Devín banky
7. novembra 2001

Slovenská sporiteľňa, a. s. (SLSP) vyplatila v pondelok náhrady za nedostupné vklady v Devín banke z 10 312 účtov v objeme 1,327 mld. Sk. Predstavuje to 11,44 % z celkového objemu určeného na vyplácanie. Pondelok bol prvým dňom, od kedy začal Fond ochrany vkladov prostredníctvom sporiteľne vyplácať náhrady vkladov. Vyplácanie náhrad skončí 21. decembra.

SLSP vypláca náhrady za nedostupné vklady v slovenských korunách, a to aj za nedostupné vklady, ktoré boli vedené v cudzích menách. Vklady v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska k 21. septembru 2001. Náhradu za nedostupný vklad môže SLSP vyplatiť v hotovosti alebo prevodom na účet. K výplate je potrebné preukázať totožnosť a doklad o vkladovom vzťahu. SLSP vypláca náhrady klientom Devín banky v 37 pobočkách a 55 filiálkach na celom Slovensku.

Fond ochrany vkladov (FOV) by mal prostredníctvom sporiteľne vyplatiť náhrady v objeme 11,6 mld. Sk. Náhrady vyplácajú vkladateľovi v maximálnej výške 355 tis. Sk. Pri vypočítaní výšky náhrady sa okrem vkladu pripočítajú aj úroky a iné majetkové výhody z vkladu k 21. septembru 2001. Náhrada sa vypočítava z vkladov uložených v Devín banke podľa časového poradia ich zakladania od najstaršieho po najnovší.

Bankový dohľad NBS zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta. Dôvodom bola neschopnosť manažmentu zabezpečiť vysporiadanie časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii spolu s neschopnosťou akcionárov a manažmentu zabezpečiť zvýšenie základného imania. Pod zavedenie nútenej správy sa priamo podpísali aj pretrvávajúce nezdravé praktiky v Devín banke pri výkone bankových činností a neukončenie súdneho sporu banky so štátom. Za neschopnú vyplácať vklady ju NBS vyhlásila 21. septembra. Sudca Krajského súdu v Bratislave na ňu vyhlásil konkurz 28. septembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS