ČLÁNOK
SLSP vymenila členov predstavenstva a dozornej rady
17. januára 2001

Zmenu stanov spoločnosti schválilo mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP). Rozhodlo tak v súlade so zmluvou o predaji väčšinového podielu akcií rakúskej Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa banky Jana Ďuricová.

Akcionári banky na svojom stretnutí schválili do funkcie člena predstavenstva SLSP generálneho riaditeľa a vedúceho divízie Erste Bank pre strednú a východnú Európu Otta Ilchmanna. Zároveň odvolali z funkcie člena dozornej rady zástupcu Ministerstva financií SR (MF SR) Vladimíra Stanoviča a na jeho miesto zvolili člena predstavenstva Erste Bank Reinharda Ortnera.

Zmluvu o predaji 87,18-percentného podielu v SLSP podpísali predstavitelia rakúskej Erste Bank, MF SR a Fondu národného majetku SR 11. januára. Rakúska Erste Bank zaplatí za sporiteľňu 425 mil. EUR, teda 18,4 mld. Sk. Vo vlastníctve Ministerstva financií SR zostalo 10 % akcií SLSP a 2,82 % ovláda štátny Reštitučný investičný fond. Súčasťou zmluvy je aj právo Erste Bank previesť do šiestich mesiacov od podpisu zmluvy na štátne reštrukturalizačné agentúry zlé úvery v čistej výške 2 mld. Sk.

Na reštrukturalizáciu banky štát vynaložil približne 36,7 mld. Sk, z toho 4,3 mld. Sk predstavovalo zvýšenie základného imania banky a zvyšok predstavoval dvojfázový prevod zlých úverov na Slovenskú konsolidačnú, a.s. a Konsolidačnú banku, š.p.ú. Podiel klasifikovaných pohľadávok na úverovom portfóliu bol k ultimu septembra 13,86 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS