ČLÁNOK
SLSP potvrdila zámer prevziať Priemyselnú banku
23. novembra 1999

Uvádza sa to v stanovisku sporiteľne, ktoré agentúre SITA v pondelok poskytla tlačová tajomníčka SLSP Jana Ďuricová. Ako uvádza stanovisko, náklady SLSP pri tomto procese by nemali presiahnuť 1 Sk. Podmienkou podľa SLSP je, že Priemyselná banka predtým vytvorí opravné položky v plnej výške podľa odporúčania nezávislého audítora.
O možnom prevzatí Priemyselnej banky Slovenskou sporiteľňou informoval v sobotu denník Pravda, ktorému hovorca centrálnej banky Ján Onda potvrdil, že obe inštitúcie podpísali zmluvu o začatí prác na prevzatí Priemyselnej banky Slovenskou sporiteľňou. Banková rada Národnej banky Slovenska v piatok tiež schválila finančnú pomoc pre PB vo výške 1 mld. Sk, pričom za túto pôžičku so splatnosťou tri mesiace sa zaručila SLSP.
PB potrebuje podľa výsledkov auditu z konca októbra vytvoriť opravné položky až do výšky 4,3 mld. Sk. Hlavným problémom banky je prevzatie záruk za operácie SLSP na ruskom trhu a v dôsledku toho nedobytné pohľadávky za približne 2,5 mld. Sk.
Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu v PB 19. októbra. Košická banka sa tak po Investičnej a rozvojovej banke stala druhou slovenskou bankou, na ktorú bola nútená správa uvalená. Hlavnými dôvodmi jej zavedenia boli nedostatok likvidity na plnenie všetkých záväzkov banky, zadržiavanie platieb veľkých klientov, opakované nesplnenie povinných minimálnych rezerv, nedošlo k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia a podľa vyjadrenia centrálnej banky sa objavili „určité indície, že manažment banky mohol konať proti jej záujmom“. SLSP, najväčší veriteľ tejto banky, sa vtedy zaviazala podporovať jej likviditu.
Zavedeniu nútenej správy predchádzalo ovládnutie väčšinového podielu v banke súkromnými subjektmi, keďže štátom kontrolovaní akcionári sa nezúčastnili navyšovania základného imania, hoci ho hlasovaním podporili. V pozadí ovládnutia banky stála spoločnosť Slavia Capital.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS