ČLÁNOK
SLSP poskytla za tri štvrťroky hypoúvery v objeme 1,7 mld. Sk
10. októbra 2002

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) poskytla za tri štvrťroky takmer 1 890 hypotekárnych úverov v celkovom objeme 1,7 mld. Sk. Počet poskytnutých úverov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o 740 hypoúverov a ich objem stúpol o 1 mld. Sk. Pre agentúru SITA to povedala vedúca oddelenia externej a internej komunikácie Eva Güttlerová.

Banka začala poskytovať hypotekárne úvery v júli 1999. Odvtedy umožnila čerpať viac ako 4 500 hypotekárnych úverov a financovanie bývania podporila hypoúvermi v celkovej výške 2,8 mld. Sk.

SLSP hospodárila počas prvého polroka s čistým ziskom 524 mil. Sk. Bilančná suma sa na medziročnej báze zvýšila o 4,7 % a dosiahla 215,7 mld. Sk. Vklady klientov sa na celkových zdrojoch banky podieľali 80 percentami a tvorili 170,9 mld. Sk. Dominantnou položkou aktív SLSP bolo portfólio cenných papierov, ktoré sa medziročne zvýšilo o 11,9 mld. Sk na 118,7 mld. Sk. Objem úverov po odpočítaní opravných položiek vzrástol o 22,5 % a ku koncu júna dosiahol 28,9 mld. Sk.

Majoritným akcionárom SLSP je Erste Bank, ktorá vlastní 67,19 % akcií sporiteľne. Európska banka pre obnovu a rozvoj má 19,99-percentný podiel na základnom imaní, Ministerstvo financií SR vlastní 10 % akcií a Reštitučný investičný fond 2,82 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS