ČLÁNOK
SLSP očakáva ku koncu roka zisk na úrovni 1 mld. Sk
26. októbra 2001

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) hospodárila za tri štvrťroky so ziskom 2,9 mld. Sk. Ku koncu septembra minulého roku dosiahla sporiteľňa viac ako štvornásobne nižší zisk na úrovni približne 700 mil. Sk. Na tvorbu zisku malo najväčší vplyv vysporiadanie klasifikovaných pohľadávok v prvom štvrťroku. Informoval o tom vo štvrtok podpredseda predstavenstva Štefan Máj. Ako dodal, ku koncu roka by mala SLSP v dôsledku tvorby opravných položiek a rezerv súvisiacich s transformáciou banky dosiahnuť zisk na úrovni 1 mld. Sk.

Bilančná hodnota banky sa medziročne zvýšila o 9,5 % a ku koncu septembra dosiahla 203,2 mld. Sk. Nárast bilančnej hodnoty spôsobil najmä prírastok vkladov klientov a zmena metodiky účtovania repoobchodov so štátnymi pokladničnými poukážkami. Vklady klientov banky sa na celkovej hodnote pasív podieľali zhruba 80 percentami, keď dosiahli 162,4 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka boli o 5,3 % nižšie. Z celkového objemu vkladov bolo 88,9 % v domácej mene a 11,1 % vo voľne vymeniteľných menách. Z hľadiska viazanosti evidovala banka 76 % termínovaných vkladov a 24 % vkladov na požiadanie.

Dominantnou položkou aktív boli cenné papiere, ktorých objem 108,2 mld. Sk vzrástol medziročne o 80,6 % v dôsledku transformácie klasifikovaných úverov na reštrukturalizačné dlhopisy. Na druhej strane tak medziročne klesol objem úverov o 62,7 % na 23,3 mld. Sk. Predstavuje to zhruba 11,5 % bilančnej hodnoty. Úvery obyvateľstvu evidovala banka na úrovni 101,1 mld. Sk a úvery podnikom dosiahli 13,2 mld. Sk. Z celkového úverového portfólia bolo ku koncu septembra len 6 % klasifikovaných pohľadávok. Kapitálová primeranosť banky bola 22,74 %.

Čisté úrokové výnosy SLSP predstavovali 3,9 mld. Sk, čo je o 4,6 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Čisté neúrokové výnosy klesli o 13,2 % na 800 mil. Sk. Prevádzkové náklady sa v dôsledku zúčtovania straty z prevodu a predaja investičných papierov a majetkových vkladov ako aj nového časového rozlíšenia nákladov zvýšili o 23,3 % na 4,6 mld. Sk.

SLSP pokračuje v transformačnom procese, ktorý začala po vstupe nového akcionára. V rámci neho napríklad znížila do konca septembra počet pracovníkov o 4,8 % na 6 133, pričom do konca roka zrejme prepustí ďalších 273 pracovníkov. Od prvého novembra tiež zavedie nový sadzobník poplatkov, ktorý by mal motivovať klientov k používaniu moderných služieb pri komunikácii s bankou.

Majoritným vlastníkom Slovenskej sporiteľne je Erste Bank, ktorá v januári získala 87,18-percentný štátny podiel na základnom imaní. Predbežná cena podielu bola 425 mil. EUR, Erste Bank však mohla upraviť cenu v závislosti od výsledkov auditu v banke. Zástupcovia štátu a Erste Bank sa už podľa Ministerstva financií SR dohodli na konečnej cene, zatiaľ ju však odmietli zverejniť. Od konečnej ceny za privatizovaný podiel v SLSP závisí aj konečná hodnota 19,99-percentného balíka akcií SLSP, ktoré Erste Bank v polovici septembra previedla na Európsku banku pre obnovu a rozvoj. Medzi ďalšími akcionármi SLSP okrem Erste Bank a EBRD figuruje Ministerstvo financií s takmer 10-percentným podielom a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS